Oscar Properties tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport januari – september 2019

Report this content

Styrelsen i Oscar Properties har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari – september 2019. Nytt datum för offentliggörande är tisdag den 12 november 2019 kl 8:30 istället för den 14 november 2019 som tidigare har angivits i bolagets finansiella kalender.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)

+46 70 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Per-Axel Sundström, CFO, Oscar Properties Holding AB (publ)

+46 70 336 84 75

per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Dokument & länkar