Oscar Properties tidigarelägger publiceringen av Delårsrapporten Q2 till den 17 juli 2020

Oscar Properties tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten januari-juni 2020 från den 22 juli 2020 till den 17 juli 2020.

För frågor vänligen kontakta: 
Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),
Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl.20.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar