Oscar Properties tillträder inte projekt Gasklockan på avsedd tillträdesdag då marken inte lever upp till uppsatta miljökvalitetskrav

Report this content

Oscar Properties kommer inte att tillträda marken för projekt Gasklockan den 31 oktober 2019 enligt tidigare kommunicerat tilläggsavtal med Stockholms stad. Anledningen är kvarlämnade föroreningar på och omkring fastigheterna efter Stockholms stads saneringsarbete.

- Avsikten har aldrig varit att Oscar Properties ska ansvara för föroreningar och den miljöskada som kvarvarande föroreningar skulle kunna förorsaka. Vårt mål är att tillträda marken och starta byggnationen så snart miljöansvarsfrågan är utredd. Gasklockan kommer att bli ett nytt landmärke, inte bara för Norra Djurgårdsstaden utan för hela Stockholm, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties och Stockholms stad tecknade den 23 maj 2019 ett tilläggsavtal avseende projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Enligt avtalet ska Oscar Properties tillträda marken den 31 oktober 2019. Då marken ännu inte lever upp till uppsatta miljökvalitetskrav i exploateringsavtalet med Stockholms stad, kommer Oscar Properties inte att tillträda marken förrän dessa frågor är lösta. Bolaget ser fram emot att den goda dialog som nu förs med Stockholm stad i denna fråga, kommer att resultera i en acceptabel lösning så snart som möjligt.

Tilläggsavtalet om projekt Gasklockan som tecknades den 23 maj 2019 innehåller 35 957 kvm byggrätt för bostäder och 2 543 kvm byggrätt för kommersiellt ändamål. Drygt 300 bostäder kommer att inrymmas i Gasklockan, samt kulturverksamhet, offentlig service och en förskola.

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Dokument & länkar