Tjänsteutlåtande offentligt:Världsarkitekterna Herzog & de Meuron visar första skisserna på den stora stålgasklockan i Norra Djurgårdsstaden

Idag presenterar ansvarig byggare, Oscar Properties och den världsledande arkitektbyrån Herzog & de Meuron planerna kring projektets utformning och innehåll. Förslaget innebär att den stora gasklockan från 1932 omvandlas till ett 170 meter högt, cylinderformat bostadshus med plats för cirka 500 lägenheter. Inspirationen är bland annat hämtad från de historiska stål- och tegelklockorna i området. I och kring byggnaderna skapas en kulturpark och en rad offentliga ytor, både inne och ute. Ett bageri, deli, bokhandel samt en förskola är exempel på faciliteter som kan komma att finnas inom området. Ansvarig arkitekt för gasklockan är den världsledande arkitektbyrån Herzog & de Meuron, mest känd för olympiastadion i Peking och Londons Tate Modern. Gasklockan blir byråns första projekt på svensk mark. - Stockholm is a city that we have always admired, more than many others... There's something special about it that makes it sculptural, which means you can see it from many different angles, and the light - it's wonderful. These are the qualities that we want to incorporate and bring to life in this project, says Jacques Herzog, Partner Herzog & de Meuron. En svängd tegelmur med öppna passager kommer att omfamna området och inhysa till exempel ett café, en kiosk och en cykelparkering. Detta blir en lugn, avgränsad yta där de boende kan träffas, besöka konsthallen eller ta en promenad i skulpturparken. Lite längre bort ligger den gamla stålklockan som ska byggas om till bostadsrätter, gemensamma mötesplatser, dagis, café och bageri i bottenplanet. – För oss på Oscar Properties är det viktigt att de historiska värdena berikar och inspirerar den nya, moderna arkitekturen. Det är i mötet mellan gammalt och nytt som vi verkar och bygger. Gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden är ett bra exempel på detta, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties. Fasaden med sina olikformade och utskjutande balustrader kommer att ge byggnaden ett regnbågsskimrande utseende. Cylinderformen härstammar från originalklockan och har tydliga öppningarna för att öka ljusinsläppet i lägenheterna. Lägenheterna är planerade för att vara energisnåla med mycket ljusinsläpp åt söder. Lägenheterna blir V-formade med vardagsrum i ena armen och sovrum i den andra, vilket skapar en spektakulär utsikt över Stockholm och den inre skärgården. Tillsammans med Kaknästornet, DN-skrapan, Skatteskrapan, Hötorgsskraporna, Wennergrens Center och en rad historiska kyrkor blir den nya gasklockan i Norra Djurgårdsstaden ett av Stockholms landmärken. Norra Djurgårdsstaden är med sitt läge nära city, vattnet och Kungliga Nationalstadsparken ett av stadens viktigaste stadsutvecklingsområden. Planerna för området inkluderar höga miljöambitioner och en tydlig kulturell profil. Nästa steg är att politikerna i stadshuset ska ta ett beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för stålklockan. Sedan tar den demokratiska processen med planarbete, samråd och remisser vid. Förutsättningar och konsekvenser gällande exempelvis miljö- och kulturvärden kommer att utredas. Markanvisningen är klar sedan våren 2009 då exploateringsnämnden i Stockholms Stadshus beslutade om att det blir bostads- och fastighetsföretaget Oscar Properties som får möjligheten att bygga om gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar