Anders Svensson ansluter till OssDsign som Chief Financial Officer

Report this content

OssDsign AB (publ) (“OssDsign” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anders Svensson, bolagets nuvarande interim-CFO, kommer att ta över rollen permanent från och med den 1 april 2021.

OssDsign har växt kraftigt under ett flertal år och är idag ett globalt bolag med verksamhet som sträcker sig över tre kontinenter.

Anders Svensson tar med sig en gedigen finansiell och strategisk bakgrund samt ledningserfarenhet på senior nivå från ett flertal bolag som uppvisat hög tillväxt. Innan han anslöt till OssDsign var Anders CFO för både Bluefish Pharmaceuticals och Aura Light, och han har även varit CEO för Aura Lights verksamhet i USA. Anders är född och uppväxt i Sverige och har en MBA vid Australian Graduate School of Management, University of New South Wales, Sydney, Australien.

– Vår förmåga att attrahera personer som Anders, med gedigen ledningserfarenhet samt betydande talang och kompetens, gör mig förväntansfull och fylld av tillförsikt inför framtiden. Anders tar med sig bred CFO-erfarenhet samt en global förståelse, inte minst från de år han spenderat i USA och Australien. Jag är övertygad om att han kommer att bidra med stort värde under vår fortsatta värdeskapande resa. Då Anders har arbetat som vår interim-CFO sedan den 16 november 2020 känner han redan till vår verksamhet, och han kommer därmed att kunna hålla ett fortsatt högt tempo när hans roll permanentas från den 1 april, säger Morten Henneveld, VD på OssDsign.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email:
morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign 
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.

Taggar: