Första patienterna i USA behandlade med OssDsign Catalyst

Report this content
Uppsala, 7 oktober 2021. OssDsign AB (publ.) meddelar att de första patienterna i USA har behandlats med OssDsign Catalyst – ett syntetiskt bengraft bestående av en patenterad nanokristallin struktur som stimulerar bildning av frisk benvävnad vid steloperation av ryggen.

OssDsign Catalyst erhöll marknadsgodkännande av det amerikanska läkemedelsverket FDA 2020 och lanserades i USA under augusti 2021. Den adresserbara marknaden för syntetiska bengraft vid steloperationer är värderad till 2,6 miljarder USD och har en förväntad genomsnittlig årlig tillväxttakt om 7% under perioden 2021–2025.

"Vi är glada att OssDsign Catalyst nu börjar användas i operationer i USA och att vårt innovativa syntetiska bentransplantat nu kommer patienter till gagn, en bekräftelse av det behov som finns för nya och effektiva lösningar vid steloperationer. Vi är övertygade om att OssDsign Catalyst kommer att förbättra det kliniska resultatet för många patienter framöver,” kommenterar Morten Henneveld, vd för OssDsign.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, vd, OssDsign AB

Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se. 

 

Om OssDsign

OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.

Taggar: