OssDsign AB (publ) erhåller initialt positivt besked angående ersättning för OSSDSIGN Cranial PSI i Frankrike

OssDsign AB meddelade idag att Haute Autorité de Santé (HAS), det franska rådgivande teknologiutvärderingsinstitutet i hälsofrågor, ställt sig initialt positivt till att användning av OSSDSIGN Cranial PSI för kranioplastik skall täckas av den franska sjukförsäkringen. Frankrike är sedan tidigare den enda nyckelmarknaden i Europa där OssDsign saknar kostnadsersättning. 

Beskedet innebär att OssDsigns ansökan kommer att behandlas vidare och att OSSDSIGN Cranial PSI slutligen kan erhålla en specifik nivå för kostnadsersättning via det franska sjukförsäkringssystemet. Med anledning av det positiva beskedet från HAS kommer OssDsign nu att intensifiera bolagets förberedelser för en marknadslansering under det andra halvåret av 2019. Frankrike är den enda av OssDsigns nyckelmarknader i Europa där bolaget på grund av avsaknad av ersättning från försäkringssystemet ännu inte har lanserat OSSDSIGN Cranial PSI.På övriga europeiska nyckelmarknaderna har OssDsign sedan tidigare en etablerad försäljningsorganisation och har tillgång till existerande offentliga ersättningssystem för bolagets produkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 14:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar