OssDsign beviljas nytt europeiskt patent avseende bolagets keramiska materialteknologi

Report this content

Det europeiska patentverket (EPO) har kommunicerat att man beviljat OssDsign AB (publ) (“OssDsign” eller ”Bolaget”) ett nytt europeiskt patent relaterat till bolagets keramiska materialteknologi. Detta innebär ytterligare förstärkning av OssDsigns omfattande patentskydd inom området för keramiska materialformuleringar och dess tillämpningar för medicinskt bruk. 

OssDsigns teknologi bygger på ett keramiskt material som förser OssDsign’s implantat med unika biologiska egenskaper, vilket har beskrivits i olika vetenskapliga publikationer. Teknologins skydd stärks nu ytterligare genom beviljandet av detta patent. Patentet täcker den europeiska marknaden och är gilitigt till 2033. Patent från samma familj har tidigare beviljats på andra viktiga marknader såsom USA och Japan. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.  

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar