OssDsign Cranial PSI godkänd för fullständig nationell kostnadsersättning i Japan

Report this content

OssDsign meddelar att den japanska hälsovårdsmyndigheten MHLW har godkänt fullständig och nationell kostnadsersättning för OssDsign Cranial PSI. Beslutet erhölls tidigare än förväntat och kommer att träda i kraft i början av juni 2020.

Det här godkännandet av nationell kostnadsersättning utgör en viktig milstolpe för OssDsigns satsning på att etablera sig i Japan. De steg som nu följer är att slutföra de pågående förhandlingarna med en utvald affärspartner samt fastställa strategin för den kommande marknadslanseringen. Det japanska systemet för kostnadsersättning är baserat på implantatens storlek och de nivåer som nu bekräftats ligger mellan de som uppnåtts i Europa respektive USA.

– Det här var ett väntat beslut, även om det erhölls tidigare än vi förväntade oss. Det är uppmuntrande att vi fortsätter att uppnå våra uppsatta delmål i enlighet med vår planering. Japan utgör en betydande marknadsmöjlighet för OssDsign, vilket gör att den här satsningen är högprioriterad inom vår organisation. Diskussionerna med vår japanska affärspartner är nära att nå fram till en överenskommelse, och jag ser fram emot att snart kunna presentera dem samt vår detaljerade strategi för den kommande marknadslanseringen. Det är uppenbart att den nuvarande covid-19-situationen kommer att påverka timingen för vår lansering, men vi förväntar oss att OssDsign Cranial PSI kommer att bli tillgänglig i Japan under det tredje kvartalet. Sedan planerar vi att successivt lansera fler produkter i Japan från vår växande portfölj med innovativa lösningar för kranie- och ansiktsrekonstruktion, sade OssDsigns VD Anders Lundqvist.

Genom att använda sig av en japansk affärspartner för den kommande lanseringen av OssDsign Cranial PSI kommer OssDsign att erhålla tillgång till ett nationellt distributionsnätverk. Bolaget kan även dra nytta av existerande relationer med viktiga institutioner, beslutsfattare och referenskliniker inom det japanska hälsovårdssystemet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB

Tel: +46 73 206 98 08
E-post: al@ossdsign.com

Certified Adviser:
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Taggar: