OssDsign deltar i investerarpresentationer

Report this content

OssDsign AB (publ) (“OssDsign” eller ”Bolaget”) kommer att delta i investerarpresentationer hos ProHearings och Erik Penser Bank med anledning av kommande publicering av bolagets kvartalsrapport.

Fredagen den 29 november kommer OssDsign att delta i en investerarpresentation hos ProHearings. Bolaget kommer där att presentera resultaten för tredje kvartalet samt delta i en modererad frågestund efter presentationen. Presentation och frågestund sänds live via länk på www.prohearings.com, där det även går att anmäla personligt deltagande på investerarmötet. Efteråt publiceras även video från presentationen på OssDsigns hemsida www.ossdsign.com.

I samband med att OssDsign offentligör kvartalsrapporten den 19 november kommer det samma dag hållas ett antal presentationer i samarbete med Erik Penser Bank, Bolagets certified advisor. Bolaget kommer även att presentera på Erik Penser Bank Bolagsdag den 27 november. För mer information om presentationerna hos Erik Penser Bank kontakta Andreas Lindström, andreas.lindstrom@penser.se.

Information om ytterligare tillkommande presentationer kommer i förekommande fall att läggas ut på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. 

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar