• news.cision.com/
  • OssDsign AB/
  • OssDsign har lanserat Cranial PSI i Japan och sålt sina första produkter på den japanska marknaden

OssDsign har lanserat Cranial PSI i Japan och sålt sina första produkter på den japanska marknaden

Report this content

Uppsala, 21 juni 2022. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att bolaget har sålt de första exemplaren av sitt kranialimplantat OssDsign Cranial PSI i Japan. Marknadslanseringen innebär en viktig strategisk milstolpe efter en period av uppskjuten kommersiell aktivitet på den japanska marknaden till följd av covid-19-pandemin.

OssDsign Cranial PSI är ett patientspecifikt kranialimplantat tillverkat av 3D-utskrivet
medicinskt titan som är täckt av en regenerativ kalciumfosfatkomposition. Medan titanskelettet stabiliserar implantatet och motstår fysisk och mekanisk påfrestning, ger den unika kalciumfosfatkompositionen läkande och regenerativa egenskaper som möjliggör återväxt av patientens eget skelett. Över tid bryts kalciumfosfatkompositionen ner och ersätts med benvävnad, vilket gör att patienten får ett välintegrerat implantat med potential att hålla livet ut.

 

”Japan är en strategiskt viktig marknad för vår implantatteknologi. Även om vi räknar med att försäljningstillväxten kommer att ske gradvis över de kommande kvartalen och åren glädjer det mig att vår uthållighet under pandemin nu har resulterat i de första försäljningsintäkterna och en formell lansering. Som ett nästa steg kommer vi att trappa upp våra kommersiella aktiviteter mot allt fler japanska sjukhus”, säger Morten Henneveld, vd för OssDsign.

 

Den adresserbara globala marknaden för OssDsigns kranialimplantat beräknas uppgå till 400 miljoner USD, med en förväntad genomsnittlig årlig tillväxt om 7 procent under perioden 2021–2025. Produkten är nu kommersiellt tillgänglig på fler än tio marknader globalt och distribueras genom såväl OssDsigns säljstyrka som distributörer och oberoende försäljningsagenter.

 

Den senaste rapporten av kliniska data från en långtidsuppföljning av OssDsign Cranial PSI, baserat på 1 480 operationer vid 214 sjukhus runt om i världen, visade att frekvensen av infektionsorsakade explantationer var 1,6% efter en medianuppföljningstid om 22 månader. Dessa goda resultat är ännu mer fördelaktiga än de som observerats vid tidigare uppföljningstidpunkter och understryker den exceptionella prestandan hos OssDsign Cranial PSI.

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, vd, OssDsign AB

Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

 

Certified Adviser:

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

 

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar