OssDsign presenterar på FS-Markets investerarmöte

Report this content

OssDsign AB (publ) (“OssDsign” eller ”Bolaget”) kommer att delta i investerarpresentationer på FS Markets kommande möte i Stockholm

Måndagen den 27 januari kommer OssDsign vara ett av flera bolag som presenterar vid FS-Markets investerarmöte på Hotel Anglais i Stockholm. Bolaget kommer där att ge en mer ingående bild av OssDsign och dess status. FS-markets återkommande investerarmöten sker genom ett samarbete mellan oberoende organisationen Financial Stockholm och Aktiespararna Stockholm Vasa. För mer information samt registrering se www.eventbrite.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. 

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Taggar: