• news.cision.com/
  • OssDsign AB/
  • OssDsign rapporterar positiva resultat vid 6 månaders uppföljning av klinisk studie på sinuslyft

OssDsign rapporterar positiva resultat vid 6 månaders uppföljning av klinisk studie på sinuslyft

Report this content

OssDsign AB (publ) kommunicerade idag positiva interrimsresultat från en klinisk studie med titeln ”Safety and performance of granular calcium phosphate in augmentation of the maxillary sinus floor”. Studien beskriver för första gången applikation av OssDsign’s patenterade kalciumfosfatmaterial i munhålan.

Som tidigare meddelats sponsrar OssDsign en klinisk studie med syfte att dokumentera säkerhet och effekt vid användning av bolagets kalciumfosfatmaterial för att åstadkomma bentillväxt vid sinuslyft i överkäken. Den öppna utvärderingsstudien vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala drivs av Professor Andreas Thor och har inkluderat 20 konsekutiva patienter med planerade sinuslyft. Data från uppföljning efter 6 månaders visar att implantation av kalciumfosfatmaterialet resulterat i benbildning och stabil förankring av tandimplantat.

Professor Andreas Thor: “Kalciumfosfatmaterialet i granulform var lätt att använda och har gett önskat resultat. Materialets resorptionshastighet är i balans med den nybildning av ben som ersätter materialet. Trots att flertalet patienter led av svår benförlust innan behandlingen och var rejäla utmaningar sett ur ett benperspektiv, så har vi inte förlorat något av de dentala implantat som placerades vid operationen. Det ska bli mycket intressant att fortsätta följa de här patienterna.”

OssDsign’s patenterade material har framgångsrikt använts vid ingrepp i ansikten och kranier i mer än 1000 patienter. Den aktuella studien representerar dock den första kliniska användningen av den granulära formen av materialet och samtidigt första gången materialet används av en ny potentiell kundgrupp på marknaden för orala och dentala implantat.

”De här resultaten visar att vårt regenerativa material kan appliceras på fler olika sätt än vad som görs för närvarande, och det öppnar upp för nya kliniska indikationer” säger Henrik Hjort, ansvarig för marknadsföring och affärsutveckling på OssDsign. ”Nu är det uppenbart att OssDsign som benregenereringsbolag, har potential att nå ett nytt marknadssegment. Med de här resultaten tillgängliga kan vi på allvar börja planera för hur vi ska adressera fler marknader som har behov av implantatteknik för benregenerering.”

Den globala marknaden för dentalmembran och benersättningsmaterial i och kring munhålan värderades till 620 miljoner dollar 2018 enligt en rapport från Transparency Market Research.

Målet med ett sinuslyft är att skapa bentillväxt i överkäkens sinuskavitet så att tandimplantat kan förankras. Benersättningsmaterial av olika slag har använts och vanligast är bovint benmineral. 

Detaljerade resultat från studien kommer att presenteras och publiceras i en vetenskapligt granskad medicinsk tidskrift vid ett senare tillfälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB

Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. 

Om OssDsign

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 11:00 CET.

Taggar: