• news.cision.com/
 • OssDsign AB/
 • OssDsign uppdaterar sin strategi och fastställer ny finansiell ambition för att driva ökad tillväxt, värdeskapande och innovation.

OssDsign uppdaterar sin strategi och fastställer ny finansiell ambition för att driva ökad tillväxt, värdeskapande och innovation.

Report this content

OssDsign AB (publ) (“OssDsign” eller ”Bolaget”) tillkännager idag detaljer om sin nya strategi, ASCENT25, avsedd att accelerera företagets tillväxt, värdeskapande och innovation fram till 2025. Den uppdaterade strategin och nya finansiella ambitionen kommer att presenteras under en webbsändning idag.

Den nya strategin kommer att bredda OssDsign från att vara ett bolag med fokus på Craniomaxillofacial (CMF) marknaden till att expandera in i tre ortopediska marknadssegment:

 • Craniomaxillofacial (CMF)
 • Ortobiologi
 • Ryggradskirurgi

Den nya strategin ASCENT25 fokuserar i huvudsak på fem strategiska prioriteringar:

 • Lyckas i USA, genom bland annat högre kirurgengagemang och fler aktiviteter med ledande opinionsbildare samt ökad försäljningstäckning.
 • Bygga upp ortobiologiverksamheten, genom att framgångsrikt kommersialisera det syntetiska bengraftet som lagts till produktportföljen till följd av Sirakoss-förvärvet.
 • Innovation av produktportföljen, genom användning av befintliga teknologiplattformar för att accelerera ny produktutveckling.
 • Visa klinisk fördel, genom investeringar i prekliniska och kliniska studier samt kliniska register.
 • Driva operationell effektivitet genom att implementera initiativ för att skapa skalfördelar och kostnadsreduktioner.

OssDsign kommer att fokusera på ortopediska marknadssegment och portföljerbjudanden där man kan dra fördel av kommersiella och teknologiska synergier. Som en del av den fokuserade strategin kommer OssDsign därför att omvärdera produktsegment som ligger utanför kärnverksamheten, däribland implantat för ansiktsrekonstruktion samt granuler för oral kirurgi och tandläkartillämpningar.

OssDsigns långsiktiga finansiella ambition

OssDsign har reviderat sin långsiktiga finansiella ambition kopplat till den nya strategin. Bolaget har fattat beslut om följande finansiella ambitioner:

 • Uppnå en nettoomsättning om 300-400 MSEK år 2025
 • Uppvisa ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten år 2024

Ambitionen är baserad på antaganden om framtida kommersiella order och priser samt lansering av bengraftsubstitut inklusive upptrappning av försäljning i enlighet med Bolagets förväntningar. Avvikelser från antagandena relaterade till volym, pris och tidpunkt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella position och resultat från den löpande verksamheten, det vill säga om och när Bolaget blir kassaflödespositivt. Ambitionen baseras även på ett framgångsrikt genomförande av den företrädesemission inklusive eventuell övertilldelningsoption som meddelades idag i ett separat pressmeddelande.

Webbsändning idag

Bolaget kommer idag i samarbete med Redeye hålla en live webbsändning kl 13:00 där VD Morten Henneveld kommer att presentera strategin i mer detalj. Websändningen kan nås via följande länk: https://www.redeye.se/events/805473/strategy-update-ossdsign

 

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email:
morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign 
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2021 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar