OssDsign utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

OssDsign AB (publ) (”OssDsign”) har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABGSC”) om att ABGSC ska agera likviditetsgarant för OssDsigns aktie på Nasdaq First North. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet påbörjas den 8:e juni 2020.

Likviditetsgarantens målsättning är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. ABGSC kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i OssDsigns aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti ämnar skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket ger till följd en mer korrekt värdering av bolaget och möjlighet till en förbättrad handelsvolym i aktien. 

Uppdraget påbörjas den 8 juni 2020 och åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholm AB:s regler kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 15 000 kronor med en spread om maximalt 4% mellan köp- och säljkurs.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB

Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. 

Om OssDsign

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5juni 2020 kl. 09:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar