\OssDsigns senaste investerarpresentation samt VD intervju finns nu tillgängliga \

Report this content

OssDsign AB (publ) (“OssDsign” eller ”Bolaget”) gör tillgängligt senaste investerarpresentation från ProHearings samt även VD-intervju som hölls i samband med Erik Penser Bank Bolagsdag. 

I samband med publikationen av resultaten för tredje kvartalet deltog OssDsign, som tidigare kommunicerats, i en investerarpresentation hos ProHearings den 29 september samt även på Erik Penser Bank Bolagsdag den 27 november. ProHearings presentationen samt en VD-intervju från Erik Penser Bolagsdag  finns nu tillgängliga på OssDsigns hemsida www.ossdsign.com/presentationer tillsammans med tidigare presentationer och intervjuer

OssDsign kommer även att presentera på BioStock Live Sthlm den 3 december. För mer information och registrering se www.eventbrite.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. 

Om OssDsign

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar