Penser Access: OssDsign - Stark tillväxt i Q1’20

Nettoomsättningen steg med 120 % i Q1’20 jämfört med föregående år, och var 52 % högre än i Q4’19, vilket bekräftar att den underliggande trenden är intakt efter ett Q4’19 som präglades av lägre tillväxt p g a logistikproblem och fördröjda beställningar i samband med årsskiftet. Till följd av covid-19 har OssDsign sett lägre orderingång, framför allt i inledningen av april, men påpekade dock i rapportpresentationen att detta till viss del har börjat vända. Vi räknar med en nedgång i Q2’20, med en återhämtning i H2’20, och lämnar våra helårsprognoser oförändrade efter den starka Q1’20-rapporten. Vår kassaflödesvärdering indikerar ett nuvärde kring 40 kr per aktie, vilket är ett värde vi tror kan realiseras på ett par års sikt i takt med att tillväxten fortsätter och bolaget närmar sig positivt kassaflöde.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/ossd_20200514.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Prenumerera