Penser Access: OssDsign - Fokus på tillväxt i USA

Report this content

Nettoomsättningen steg med 20 % i Q4’19 jämfört med föregående år, medan den underliggande tillväxten i orderingången dock indikerar betydligt högre nivåer än så framöver. Vi bedömer att detta pekar åt rätt håll, och vi behåller i stort sett våra prognoser för kommande år efter Q4’19-rapporten. Processen med att ta över all kommersiell verksamhet i USA från den tidigare huvuddistributören är nu färdig, vilket sannolikt även borgar för mer stabilitet i verksamheten på den marknaden under 2020 jämfört med 2019. Flera operationer med etiskt godkännande har genomförts i Japan avseende såväl Cranial som Cranioplug, och ett godkännande där med följande kommersiell lansering, är sannolikt att vänta under 2020. Vi ser en uppsida i värderingen relativt dagens kursnivå givet att bolaget når försäljningsprognoserna och lyckas med att visa ett positivt kassaflöde från och med 2022. Vår kassaflödesvärdering indikerar ett nuvärde kring 40 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/ossd_20200214.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera