Halkan är inte enda problemet – var femte minut bryter sig en person på grund av oupptäckt osteoporos

Report this content

Vi trillar som bowlingkäglor i vinterhalkan och nu kommer uppmaningar från sjukvårdsansvariga, ortopeder och kirurgavdelningar om att vi ska hålla oss hemma och inte gå ut och riskera bryta ben. De vill inte prioritera sina resurser på att gipsa oss.

Vår fråga tillbaka till sjukvården är: många frakturer orsakas av osteoporos. Varför har ni valt att bara ge 15 av 100 personer med sjukdomen förebyggande och billig behandling som kan halvera risken för nya frakturer?

Var femte minut bryter sig en person på grund av oupptäckt osteoporos. Dessa 100 000 frakturer behandlas av sjukvården varje år till en kostnad av hisnande närmare 20 miljarder kronor.

Slumpen avgör

- Vem som blir utredd och får rätt behandling vid osteoporos är dessvärre som ett lotteri och avhängt av slumpen, säger Mai Bergström, ordförande Osteoporosförbundet. Sjukvården för osteoporos bygger till stor del på enskilda läkare som har ett intresse av osteoporos. Det blir en ojämlik vård där du som patient måste ha tur att träffa en läkare som tar sig tid att kontrollera dina riskfaktorer, erbjuder mätning av bentätheten, medicinering och ger dig rätt information.

Socialstyrelsen, som klassificerar osteoporos som ett tillstånd med stor till mycket stor svårighetsgrad, har i omgångar kritiserat den eftersatta osteoporosvården, senast i de riktlinjer som nu rullas ut 2021. Som ett grundkrav ligger att så kallade frakturkedjor måste införas så att alla får tillgångar till dessa, oavsett var man bor. Att detta är effektivt är vetenskapligt bevisat sedan många år. Men infört i väldigt få regioner. Frakturkedjor innebär att en person från 45–50-års ålder och uppåt som kommer in med en fraktur, det vill säga att man brutit sig, ska skickas på utredning om eventuell osteoporos. Är så fallet ska behandling sättas in för att minska risken för ytterligare frakturer.

- Lägg inte hela ansvaret på dem som är drabbade. Hjälp oss istället innan vi får tre, fyra, fem frakturer och förklara för oss vad det innebär att leva med denna kroniska sjukdom. Och vi lovar att vara försiktiga när vi är ute i vinterhalkan så att vi inte belastar vården just nu.

Mai Bergström, ordförande Osteoporosförbundet, m.osteo@icloud.com, 073-673 55 69.

Anita Sandström, vice ordförande Osteoporosförbundet, akut.osteo@gmail.com, 070-601 09 17.

Osteoporosförbundet verkar för att osteoporos ska bli en känd sjukdom, att fler ska få kunskap och kännedom om den. Att personer med osteoporos ska få en korrekt diagnos och adekvat vård. Att de med lågenergifraktur ska få göra en bentäthetsmätning, DXA, i ländrygg och höft. Osteoporosförbundet arbetar också för att ojämlikheten i osteoporosvården ska utraderas och att osteoporos ska förebyggas.

Media

Media