Osteoporosdagen 20 oktober 2021: Kvinnor måste ta sig två minuter och lära sig om osteoporos!

Report this content

Sverige har bland den högsta förekomsten av osteoporos i hela EU och var femte minut bryter sig en person i Sverige till följd av osteoporos (benskörhet). Det blir 100 000 frakturer som ska behandlas av sjukvården varje år – en hiskelig siffra!

Majoriteten av de som har osteoporos vet inte om det och bland dem som fått diagnos är det långt ifrån alla som har behandling.

- Det är alldeles för få som blir utredda efter att ha brutit sig. Alla kvinnor över 50 år borde får en remiss till en bentäthetsmätning (DXA) efter en fraktur, det är enda sättet att diagnostisera sjukdomen. Vi vill med vår kampanj ”Ge oss två minuter” därför öka kunskapen om osteoporos så att den enskilda kvinnan själv kan vara observant.
Har du fått diagnos så ska du få behandling, det är billigt och fungerar effektivt.

De fem vanligaste frågorna till oss på Osteoporosförbundet

 1. Märker man att man är benskör?
  Nej, ofta märker man ingenting förrän man får en fraktur. Sjukdomen ger inte så uttalade symtom i början. Om man är över 50 år, kvinna och får ett benbrott någonstans i kroppen ska man genomgå en bentäthetsmätning.
 2. Vilken kroppsförändring kan tyda på att mitt skelett börjar bli skört?
  Om din kroppslängd har minskat mer än tre cm kan det tyda på att ditt skelett har en låg bentäthet.
 3. Stämmer det att det är bra för kvinnor att vara mulliga?
  Ja, några extra kilon efter klimakteriet har visat sig motverka benskörhet. Dels ökar tyngden belastningen på skelettet, dels skyddar hullet vid fall. Men man ska inte vara tjock – stor övervikt ökar tvärtom risken för fraktur, särskilt i fötterna.
 4. Varför är fysisk aktivitet så bra vid benskörhet?
  När vi använder och belastar skelettet så får kroppen en signal om att här behövs en förstärkning och ny benmassa bildas. Skelettet fungerar som en muskel. Belastar vi det inte så förtvinar det.
 5. Hur kan jag få reda på om mitt skelett är skört?
  Kontakta din doktor och begär att få göra en bentäthetsmätning (DXA).

Mer information på vår hemsida:  https://www.osteoporos.org/

Kontakt och frågor:

Mai Bergström, ordförande Osteoporosförbundet, m.osteo@icloud.com, 073-673 55 69.

Anita Sandström, vice ordförande Osteoporosförbundet, akut.osteo@gmail.com, 073 - 9650898.

Presskontakt: Lena Bergling 070-2345 158, Annika Eliasson 0702- 35 43 35

Osteoporosförbundet verkar för att osteoporos ska bli en känd sjukdom, att fler ska få kunskap och kännedom om den. Att personer med osteoporos ska få en korrekt diagnos och adekvat vård. Att de med lågenergifraktur ska få göra en bentäthetsmätning, DXA, i ländrygg och höft. Osteoporosförbundet arbetar också för att ojämlikheten i osteoporosvården ska utraderas och att