Teknikbaserat solenergibolag utmanar de svenska el-jättarna

Fördelarna med solenergi är många, och majoriteten av svenskarna vill satsa mer på solen som energikälla, men utbyggnaden går långsamt. En förklaring är att det hittills varit både krångligt och dyrt att producera egen solel, men så är det inte längre. Med sin unika digitaliserade tjänst sänker Otovo trösklarna för Sveriges villaägare att installera solceller och producera egen el. 

Solen är en kraftfull stjärna. På bara två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning gör av med på ett helt år. Trots det står solenergin endast för 0,06% av den totala elförbrukningen i Sverige, vilket är betydligt mindre än i jämförbara länder som Danmark och Tyskland där solenergin står för 2,8% respektive 8%. En bidragande orsak är att det svenska energisystemet historiskt sett byggt på stora kraftverk och centraliserade distributionssystem snarare än en mångfald av mindre elproducenter1. De svenska el-jättarna har inte prioriterat småskaliga energislag i sitt erbjudande.

Otovos digitala plattform förenklar
En annan orsak till den långsamma utbyggnaden är att det, fram tills nu, varit både dyrt och komplicerat för den enskilde villaägaren att producera egen solel. Det vill solenergibolaget Otovo förändra. Med sin digitala tjänst sänker de trösklarna för villaägare som vill installera egna solpaneler på taket.

Otovo är först med att erbjuda en digital marknadsplats för installatörer. När man markerar in sitt tak i kalkylatorn på otovo.se matchas adressen automatiskt mot lokala installatörer vars prismodeller finns registrerade i plattformen. På så sätt kopplas konsumenten ihop med den installatör som är billigast och har högst kundbetyg i området. Algoritmen räknar även ut hur mycket ström varje tak kan producera, hur många solpaneler som behövs samt vad de kommer att kosta.

– Förutsättningarna för småskalig solenergiproduktion har aldrig varit bättre än nu. Den tekniska utvecklingen har gjort det ekonomisk lönsamt att producera egen el. Priset är idag bara en femtedel jämfört med 2008. Den enskilde villaägaren kan därför räkna hem investeringen inom cirka 10 år beroende på individuella förutsättningar, säger Babak Tighnavard, Sverige- och tillväxtchef på Otovo.

Både fördelaktigt och populärt att bli klimatsmart
Fördelarna med solenergi är många, såväl för den enskilde producenten som för klimatet. Solenergi är också det energislag som svenska folket tror allra mest på. För att stimulera utbyggnaden erbjuder staten utökade subventioner på solenergi. Under 2018 och 2019 kan privatpersoner ansöka om ett solcellsbidrag som täcker 30% av installationskostnaden.

Otovo lanserades i Norge 2016 och blev samma år marknadsledande vad gäller installationer av solpaneler för privata hushåll. Nu vill de hjälpa svenska villaägare att bli småskaliga elproducenter. Och intresset är stort. Sedan Otovo smyglanserades på den svenska marknaden för tre månader sedan har över 20 000 villaägare testat sina tak på hemsidan för att se hur mycket solel deras tak kan producera.

– Med Otovo har den enskilde villaägaren full kontroll över både produktion och konsumtion och påverkas därmed inte lika mycket av elprisernas svängningar. Den egna produktionen från solpanelerna täcker ungefär en fjärdedel av den totala elförbrukningen. Under sommaren produceras ett överskott som vi hjälper producenten att sälja på marknaden. Intäkterna från försäljningen dras automatiskt av från nästa faktura. Med vår tjänst är det enkelt att se hur mycket el som produceras, köps och säljs, berättar Babak.

För mer information, kontakta:
Nena Javadian, PR-konsult
nena.j@kellyandpling.com
073-571 14 14 

Otovo är ett Norskt energibolag som startades i januari 2016. Under det första året blev Otovo marknadsledande i Norge. Otovo har tagit in cirka 10 m USD från stora investerare som Agder Energy Ventures, Akershus Energy och OBOS. Under 2017 omsatte Otovo närmare 41 miljoner sek, vilket är en stor ökning från 2016 då företaget omsatte cirka 1 miljon sek. Under 2018 lanserades företaget i Sverige. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar