Ambitiös satsning framöver – flerbostäder, tjänster och möjliga förvärv

Report this content

Nöjda kunder, en beprövad produkt och en marknad som digitaliseras i snabb takt utgör en väldigt spännande grund för tillväxt, strukturaffärer och möjliga förvärv.

I enlighet med bolagsstämmans beslut om förändrat räkenskapsår rapporteras i bokslutskommunikén endast 8 månader, maj – december 2020 jämfört med 12 månader maj 2019 – april 2020. EBITDA -4430tkr för helår 2019/2020 (12 månader) har förbättrats avsevärt till EBITDA -2234 tkr för helår 2020 (8 månader), trots minskad försäljning.

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Wästbygg projektet - ordervärde 775 tkr. Compare-IT har meddelat att man kommer att leverera Smart Homeline till ett lägenhetsprojekt med 82 stycken hyresrätter på Brunnshög i Lund. Beställare är Lansa Fastigheter AB och uppförs av Wästbygg Projektutveckling AB. Assemblin El AB har kontrakterats för elentreprenaden.

 • Ny VD. Compare-IT har anställt Henrik Jarl som ny vd, tillträde 13 januari 2021. Henrik har gedigen erfarenhet av digitalisering av verksamheter samt bolagsledning inom CDON, Kronaby, Sony Mobile och Bonnier.
 • Compare-IT fick beställning på produkter till Heimstadens pilotprojekt, för en fastighet utanför Malmö. Totalt ordervärde 136 tkr
 • Extra bolagsstämma - incitamentsprogram och ny bolagsordning. Stämman, den 9 december 2020, beslutade enhälligt om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets blivande VD Henrik Jarl samt om emission av högst 800 000 teckningsoptioner. Stämman beslutade också om en ny bolagsordning med ändring av styrelsens säte, ändring av verksamhet, ändring av kallelse till bolagstämma, samt ändring av räkenskapsår.

Väsentliga händelser under året

 • Heimstaden och Compare-IT Nordic AB tecknade ett leveransavtal avseende ett pilotprojekt. Det utgör ett viktigt pilot- och utvärderingsprojekt inför framtida möjligheter.

 • Inflyttning i Riksbyggens första smarta lägenhetsprojekt BRF Prostkvarnen, Jönköping påbörjades i maj 2020.
 • Compare-IT lanserade trådlösa produkter som kompletterar befintlig anläggning för de användare som vill utöka funktionerna med smarta pluggar för vägguttag, fönster- och dörrsensor, rörelsedetektor och en tillhörande Gateway. Allt finns tillgängligt i den nylanserade webshopen www.smarthomeline.se/shop.

 • Alcadon AS bekräftade att de kommer att återförsälja Smart Homeline.
 • Leif Liljebrunn, tidigare CEO på ZetaDisplay (publ), valdes  till ny ordförande i bolaget på Compare-IT:s årsstämma den 26 augusti.
 • Leif Liljebrunn, ökade sitt ägande till totalt 880 010 aktier motsvarande 5,1 % av bolaget. Han förvärvade aktier av Martin Strandqvist Holding AB och av Jimmy Björkman Holding AB.
 • Leif Liljebrunn ökade sitt ägande ytterligare, från 880 010 aktier till 1 000 000 aktier, motsvarande drygt 5,7 %.
 • Nudging Capital AB förvärvade ytterligare 114 014 aktier av Jimmy Björkman Holding. Efter förvärvet har Nudging Capital 2 334 730 aktier motsvarande 13,44 % av bolaget.
 • Compare-IT flyttade till inspirerande techmiljö i Malmö och nyrenoverade lokaler på Slagthuset.
 • Smart Homeline uppmärksammades i pressen i tidningen Elektrikern som publicerade ett reportage om Smart Homeline i Riksbyggens projekt. Se tidningenelektrikern.se/2020/08/27/compare-it-smarta-hem-for-alla/.
 • Produkten Homeline genomgick en rebranding och Compare-IT introducerade Smart Homeline. Ny hemsida lanserades smarthomeline.se och Smart Homeline introducerades i sociala medier.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Wästbygg projektet – tilläggsbeställning. Beställningen av Smart Homeline från Compare-IT utvidgades till ett värde av SEK 164 000 till det unika bostadsprojektet på Brunnshög i Lund. Detta innebär att hyresgästen, förutom att via en app kunna styra belysning och uttag, nu även får läckageindikeringar samt automatisk vattenavstängning. 

 • Compare-IT och Srenity Solutions tecknade ett samarbets- och integrationsavtal. Tekniken ska i första fasen användas i en pilot för Heimstaden med en app och teknik för ökad komfort och trygghet. 
 • Ny VD, Henrik Jarl tecknade fullt ut sina optionsavtal om totalt 800 000 optioner. Priset per teckningsoption var 0,18 kronor med en strikekurs på 1,61 kr / aktie baserat på snittkurs på 1,08, allt enligt Black & Scholes modellen.
 

Möjliga förvärv

Tillväxt i bolaget kommer att ske genom organisk tillväxt men kan även komma att kompletteras med förvärv. Marknaden vi agerar på är fragmenterad och det öppnar för förvärv och konsolidering. Detta för att skapa en större marknad, bredda erbjudandet och för att åstadkomma skalbarhet i organisationen samt utveckling av plattform och tjänster. För att kunna göra detta så behöver vi även starka investerare som kan följa oss i vår fortsatta tillväxtresa. Vi har gott självförtroende och jag ser inga begränsningar för vad vi kan uppnå med vårt team, styrelse och starka ägare, såväl befintliga som nya. Marknaden är i framdrift, nybyggnationen står stadigt, smarta hem ökar signifikant och fastighetsbranschen digitaliseras. Nu etablerar vi oss som ett Proptech bolag!

För fullständig rapport, se bokslutskommunikén

 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Henrik Jarls försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021.

Prenumerera