EU Kommissionen godkänner Outoukumpus förvärv av aktier i Avesta-Polarit från Corus

Report this content

EU Kommissionen godkänner Outoukumpus förvärv av aktier i Avesta-Polarit från Corus Outokumpu Oyj och Corus Group plc. ingick den 30 juni 2002 ett avtal rörande förvärv av samtliga av Corus 80 882 090 aktier i AvestaPolarit Oyj Abp. Transaktionen var villkorad av godkännande från Europeiska Kommissionen. Outokumpu har idag mottagit bekräftelse att transaktionen har godkänts av Europeiska Kommissionen. Som ett resultat av godkännandet från Europeiska Kommissionen kommer Outokumpu, per imorgon den 9 augusti 2002, förvärva samtliga 80 882 090 aktier i AvestaPolarit Oyj Abp vilka innehas av Corus till ett pris om 6,55 euro kontant per aktie. Det sammanlagda värdet av transaktionen som kommer att genomföras över Helsingforsbörsen är 530 miljoner euro. Äganderätten till aktierna som förvärvas kommer att övergå till Outokumpu Oyj den 12 augusti 2002. Med de aktier som förvärvas från Corus samt de aktier som har förvärvats i marknaden kommer Outokumpus innehav i AvestaPolarit att uppgå till cirka 88 procent. Som ett resultat av transaktionen kommer Outokumpus innehav i AvestaPolarit att överstiga två tredjedelar (2/3) av rösterna i AvestaPolarit Oyj Abp, och Outokumpu är därmed enligt finsk lagstiftning tvingad att erbjuda inlösen av samtliga ute- stående aktier och finansiella instrument som berättigar till aktier i AvestaPolarit. Outokumpu avser att offentliggöra ett obligatoriskt inlösenerbjudande fredagen, den 16 augusti 2002 och samtidigt offentliggöra ett separat pressmeddelande med mer detaljerad information. Kontakt: Eero Mustala, SVP - Corporate Communications, tel. +358 9 421 2435, e-mail: eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Corporate Management [REMOVED GRAPHICS] Johanna Sintonen Manager - Investor and Media Relations tel. +358 9 421 2438, mobile +358 40 530 0778, fax +358 9 421 2429 e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00530/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar