Outokumpu: Krav på budplikt har utlösts

Report this content

Outokumpu: Krav på budplikt har utlösts Äganderätten till aktierna i AvestaPolarit Oyj Abp förvärvade av Corus den 9 augusti 2002, sammanlagt 80 882 090 aktier, har idag överförts till Outokumpu Oyj. Dessa aktier tillsammans med aktier förvärvade i marknaden till dags dato ökar Outokumpus innehav i AvestaPolarit till motsvarande cirka 88 procent. Outokumpus innehav i AvestaPolarit har, per idag, därmed överstigit två tredjedelar (2/3) av samtliga röster i AvestaPolarit Oyj Abp och Outokumpu kommer därmed att rikta ett obligatoriskt erbjudande till aktieägarna i AvestaPolarit rörande samtliga utestående aktier och värdepapper som ger rätt till aktier i AvestaPolarit. Outokumpu planerar att offentliggöra det obligatoriska erbjudandet fredagen den 16 augusti 2002 och samtidigt offentliggöra ett separat pressmeddelande med mer detaljerad information. Kontakt: Eero Mustala, SVP - Corporate Communications tel. +358 9 421 2435, e-mail: eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Corporate Management [REMOVED GRAPHICS] Johanna Sintonen Manager - Investor and Media Relations tel. +358 9 421 2438, mobile +358 40 530 0778, fax +358 9 421 2429 e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT01130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT01130/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar