Outokumpu innehar mer än 90% av aktierna i AvestaPolarit

Report this content

Outokumpu innehar mer än 90% av aktierna i AvestaPolarit Outokumpu Oyjs ägarandel i AvestaPolarit Oyj Abp har idag klockan 12.00 (finsk tid) överstigit nio-tiondelar (9/10) av aktiekapitalet och rösterna. Outokumpu innehar för närvarande 314 452 473 aktier i AvestaPolarit motsvarande 90,12 % av samtliga aktier och röster. Outokumpu offentliggjorde sitt erbjudande avseende samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i AvestaPolarit den 19 augusti 2002. Anmälningsperioden för erbjudandet inleddes den 26 augusti 2002 och pågår till och med den 26 september 2002. Outokumpu kan, om så beslutas, komma att förlänga anmälningsperioden med maximalt två månader vilket innebär att anmälningsperioden i sådant fall löper som längst till och med den 26 november 2002. Outokumpu kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av erbjudandet separat. Senare avser Outokumpu inleda ett tvångsinlösenförfarande, i enlighet med 14 kap. 19-21 paragrafen i finska aktiebolagslagen, för att förvärva samtliga utestående aktier i AvestaPolarit. Outokumpus avsikt är att AvestaPolarit skall ansöka om avnotering från huvudlistan vid Helsingforsbörsen samt A-listan vid Stockholmsbörsen senast då Outokumpu har blivit legal ägare till samtliga utgivna och utestående aktier i AvestaPolarit. Kontakt: Eero Mustala, SVP - Corporate Communications telefon +358 9 421 2435, e-mail: eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Corporate Management [REMOVED GRAPHICS] Johanna Sintonen Manager - Investor and Media Relations tel. +358 9 421 2438, mobile +358 40 530 0778, fax +358 9 421 2429 e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00300/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar