Outokumpus erbjudande en framgång, ökar ägandet i AvestaPolarit till 99%

Outokumpus erbjudande en framgång, ökar ägandet i AvestaPolarit till 99% Outokumpus ägande i AvestaPolarit har ökat till cirka 99,0% av aktiekapitalet och rösterna. För att möjliggöra för aktieägare vilka ännu ej accepterat erbjudandet att inlösa sina aktier har Outokumpu beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med 11 oktober 2002. Outokumpu offentliggjorde sitt erbjudande avseende inlösen av samtliga aktier och teckningsoptioner i AvestaPolarit 19 augusti 2002. Den ursprungliga anmälnings-perioden inleddes 26 augusti 2002 och avslutades 26 september 2002. I enlighet med villkoren i erbjudandet har Outokumpu möjlighet att förlänga anmälningsperioden till och med 26 november 2002. Anmälningsförfarandet, bekräftelse samt betalningsvillkor i erbjudandet överensstämmer med tidigare kommunicerade villkor till marknaderna i Finland och Sverige vilka även beskrivs på sidorna 6-7 i prospektet daterat 19 augusti 2002. Anmälningssedel måste vara Carnegie i Finland tillhanda senast 11 oktober 2002 klockan 16.00 (finsk tid) och i Sverige tillhanda senast 11 oktober 2002 klockan 17.00 (svensk tid). Outokumpu kommer inom kort även att skicka ett brev till de aktieägare i AvestaPolarit vilka ej ännu har accepterat erbjudandet. Senare avser Outokumpu inleda ett tvångsinlösenförfarande i enlighet med kapitel 14 paragraf 19-21 i finska aktiebolagslagen för att därigenom förvärva samtliga utestående aktier i AvestaPolarit. Outokumpus avsikt är att AvestaPolarit skall ansöka om avnotering av dess aktie från huvudlistan på Helsingforsbörsen samt A-listan på Stockholmsbörsen senast efter det att Outokumpu har förvärvat ägande-rätten till samtliga utgivna och utestående aktier i AvestaPolarit. Kontakt: Kari Lassila, SVP - Investor Relations & Corporate Development, tel. +358 9 421 2555, e-mail: kari.lassila@outokumpu.com Eero Mustala, SVP - Corporate Communications tel. +358 9 421 2435, e-mail: eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Corporate Management [REMOVED GRAPHICS] Johanna Sintonen Manager - Investor and Media Relations tel. +358 9 421 2438, mobile +358 40 530 0778, fax +358 9 421 2429 e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com This stock exchange release must not be released or distributed in whole or in part in or into the United States, Canada, Australia or Japan. The Redemption Offer is not being made to, nor will tenders be accepted from or on behalf of persons whose participation would require an additional prospectus, registration or measures other than those required under Finnish or Swedish law. In particular, the Redemption Offer is not being made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mails of, or by any means of instrumentality (including without limitations, facsimile, telex, telephone and the Internet) of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of the United States, Canada, Australia or Japan and the Redemption Offer cannot be accepted by any such use, means or instrumentality or from within the United States, Canada, Australia or Japan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00400/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00400/wkr0004.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar