• news.cision.com/
  • Outokumpu Oyj -G/
  • Resultatet av Outokumpus inlösningsanbud samt inlösningsyrkande i enlighet med 14 kap. 19 § finska aktiebolagslagen

Resultatet av Outokumpus inlösningsanbud samt inlösningsyrkande i enlighet med 14 kap. 19 § finska aktiebolagslagen

Report this content

Resultatet av Outokumpus inlösningsanbud samt inlösningsyrkande i enlighet med 14 kap. 19 § finska aktiebolagslagen Outokumpus inlösningsanbud beträffande AvestaPolarits aktier och teckningsoptioner avslutades 11.10.2002. Genom inlösningsanbudet inlöste Outokumpu av AvestaPolarits aktieägare sammanlagt 35 974 136 aktier. Tillsammans med aktierna köpta på marknaden äger Outokumpu ca 99,8 procent av AvestaPolarits aktier och röster. Utav de teckningsoptioner som varit föremål för anbudet har Outokumpu löst in 1 460 000, dvs. 100 procent. Eftersom Outokumpu äger över nio tiondedelar (9/10) av AvestaPolarits aktier och röster, har Outokumpu på basis av finska aktiebolagslagens 14 kapitel 19 § fått rätten att till gängse pris inlösa aktierna som innehas av AvestaPolarits övriga aktieägare. Outokumpu har i dag 14.10.2002 meddelat AvestaPolarit att de tänker utnyttja sin inlösningsrätt i enlighet med finska aktiebolagslagen och inlösa aktierna som ägs av AvestaPolarits kvarvarande aktieägare. Outokumpus yrkande som baserar sig på inlösningsrätten är följande: 1. Aktiernas inlösningspris Inlösningspriset är 6,55 euro per aktie och skall enligt Outokumpus uppfattning anses vara aktiernas gängse pris i enlighet med finska aktiebolagslagen. Inlösningspriset motsvarar vederlaget som Outokumpu har erbjudit i sitt inlösningsanbud som offentliggjorts 19.8.2002. Volymvägd genomsnittkurs för AvestaPolaritaktien på huvudlistan vid Helsingforsbörsen under 12 månadsperioden närmast före inlösningsskyldigheten enligt finska värdepappersmarknadslagens 6 kapitel 6 § inträdde är 6,01 euro per aktie. 2. Överlåtelseskatt och avgifter Outokumpu svarar för eventuell överlåtelseskatt som uppbärs i Finland till följd av inlösen av aktierna samt för avgifter och betalningar som följer av inskrivning av värdeandelar i samband med inlösen av aktierna. Bakgrunden till detta inlösningsyrkande framgår närmare av Outokumpus inlösningsanbudshandling, som finns tillgänglig på D. Carnegie AB:s kontor samt Outokumpus huvudkontor. Outokumpu kommer att anhängiggöra ett i finska aktiebolagslagen avsett skiljeförfarande i enlighet med här framförda yrkande. AvestaPolarit kommer till följd av Outokumpus inlösningsyrkande att lämna en ansökan till Esbo tingsrätt, Finland, , i vilken bolaget ber om förordnande av en intressebevakare för att övervaka de frånvarande aktieägarnas intresse under inlösnings- och skiljeförfarandena. Outokumpus avsikt är att AvestaPolarit skall ansöka om avnotering av dess aktie från huvudlistan vid Helsingforsbörsen samt A-listan vid Stockholmsbörsen senast efter det att Outokumpu har förvärvat äganderätten till samtliga utgivna och utestående aktier i AvestaPolarit. Kontakt: Kari Lassila, SVP - Investor Relations & Corporate Development tel. +358 9 421 2555, e-post: kari.lassila@outokumpu.com Eero Mustala, SVP - Corporate Communication tel. +358 9 421 2435, e-post: eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Corporate Management [REMOVED GRAPHICS] Johanna Sintonen Manager - Investor and Media Relations tel. + 358 9 421 2438, mobile +358 40 530 0778, fax + 358 9 421 2429 e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com www.outokumpu.com This stock exchange release must not be released or distributed in whole or in part in or into the United States, Canada, Australia or Japan. The Redemption Offer is not being made to, nor will tenders be accepted from or on behalf of persons whose participation would require an additional prospectus, registration or measures other than those required under Finnish or Swedish law. In particular, the Redemption Offer is not being made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mails of, or by any means of instrumentality (including without limitations, facsimile, telex, telephone and the Internet) of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of the United States, Canada, Australia or Japan and the Redemption Offer cannot be accepted by any such use, means or instrumentality or from within the United States, Canada, Australia or Japan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00490/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar