Outokumpu förvärvar Avesta Klippcenter AB i Avesta, Sverige

PRESSMEDDELANDE

Juni 25, 2008 kl. 18.15

Idag har Outokumpu skrivit under ett avtal att förvärva Avesta Klippcenter AB i Avesta, Sverige från dess ägare, familjen Lind. Överlåtelsen gäller från den 1 juli 2008.

Avesta Klippcenters huvudsakliga uppgifter är att bearbeta och vidareförädla rostfritt stålmaterial från Avesta Jernverk och andra tillverkningsorter inom Outokumpus verk i Sverige.

Genom förvärvet ökar Outokumpu sin råvaruförädlingskapacitet som långsiktigt säkerställer konkurrenskraftig råvaruförädling för Avesta Jernverk. Med förvärvet kan vi vidare utveckla Avesta Klippcenter AB i takt med den förväntade ökningen av produktionen i Avesta och på andra orter inom Outokumpu, Sverige.

Avesta Klippcenter har en årlig omsättning på ca 40 MSEK och har 17 anställda.

För mer information, kontakta:

Leif Rosén, SVP - Special Coil and Plate, tel. +46 (0) 586 476 00

Eero Mustala, VP - Project Communications, tel. +358 40 504 5146

Prenumerera