Outokumpu presenterar en ny verksamhetsplan i Europa för att förbättra det finansiella resultatet

OUTOKUMPU OYJ
PRESSMEDDELANDE
1 oktober 2013 kl. 10.00 CET

 

Outokumpu tillkännagav idag planer på ytterligare strukturförändringar i den europeiska verksamheten i syfte att förbättra det finansiella resultatet och effektiviteten för att slutligen få företaget tillbaka till lönsamhet.

Trots att Outokumpu redan har genomfört betydande kostnadsbesparingar som en följd av samgåendet mellan Outokumpu och Inoxum i slutet av 2012, fortsätter bolagets kostnadsstruktur att vara ohållbart hög i det rådande marknadsläget.

Marknaden för rostfritt stål har varit utmanande under 2013, främst med anledning av en fortsatt svag ekonomi i Europa samt den globala överkapaciteten i branschen. Outokumpu har fortsatt varit starkt förlustbringande under 2013, med en nettoskuld på 3 miljarder euro i slutet av juni 2013. Överkapacitet i branschen och importen från Asien fortsätter att sätta press på priser och lönsamhet, och det finns inga tecken på väsentlig förbättring av marknadsläget.  Bara i Europa finns det till exempel mer än 1 500 000 ton överkapacitet i produktionen av kallvalsat rostfritt stål. Dessutom, som tidigare nämnts, resulterade åtgärds-skyldigheter från EU-kommissionen avseende Terni, i lägre potential för synergier än ursprungligen planerat.

Outokumpu inför därför nu en ny verksamhetsplan och effektiviseringsåtgärder för verksamheten i Europa. De planerade förändringarna är:

  • Påskyndande av nedläggningen av smältverket i Bochum i Tyskland för att uppnå en mer effektiv produktionsstruktur och högre kapacitetsutnyttjande.
  • Minskning av glödgning- och betningskapaciteten med 200 000 ton i Finland samt minskning av kallvalsningskapaciteten med 300 000 – 350 000 ton i Tyskland i syfte att öka kapacitetsutnyttjandet och sänka kostnaderna.
  • Optimering av företagets nätverk av servicecenter genom att stänga servicecentra i Barcelona, Spanien och i Langenhagen, Tyskland.
  • Ytterligare kostnadsbesparingar genom effektivare administrativa strukturer på alla enheter, funktioner och aktiviteter inom den europeiska verksamheten.

Koncernchef Mika Seitovirta kommenterar: ”Dagens tillkännagivande introducerar en solid verksamhetsplan för att vända Outokumpu tillbaka till lönsamhet. I vår europeiska bandverksamhet kommer vi att ha en strategi som står på två ben: Torneå i Finland kommer att vara kostnadsledare av stora volymer austenitiskt och ferritiskt stål med utmärkt kostnadsstruktur och hög kvalitet medan våra tyska verksamheter kommer att utgöra centrum för kallvalsning och skräddarsydda materiallösningar av premiumkvalitet inom de mest krävande kundsegmenten. Vi kommer att minska produktionskapaciteten i syfte att öka kapacitetsutnyttjandet samt avsluta den minst lönsamma försäljningen. Dessutom kommer vi att optimera vårt nätverk av service centra och effektivisera organisationsstrukturen för att driva ner kostnaderna ytterligare.

”Trots att det är smärtsamt är dessa åtgärder nödvändiga för att uppnå en vändning i det här svåra marknadsklimatet. Genomförandet av dessa planer kommer att avsevärt påskynda våra besparingar för att nå 380 miljoner euro redan år 2015 och därmed avsevärt förbättra vårt finansiella resultat. Med denna plan säkrar vi en fortsättning i produktionen av rostfritt stål i Europa och bättre anställningstrygghet för de återstående, mer än 10 000 anställda på Outokumpu i Europa”, fortsätter Mika Seitovirta.

Totalt väntas de planerade strukturella förändringar som tillkännagavs idag att resultera i nedskärningar av upp till ytterligare 1 000 arbetstillfällen i Europa, vilket ger en planerad total global minskning av 3 500 arbetstillfällen. Den industriella planen väntas leda till ytterligare besparingar på mer än 100 miljoner euro och de övergripande besparingsprogrammen väntas leda till årliga besparingar på 300 miljoner euro år 2014 och 450 miljoner euro år 2017.

Planerade åtgärder i Tyskland

Outokumpu planerar att lägga ner smältverket i Bochum redan under 2014 istället för den ursprungliga planerade nedläggningen vid slutet av 2016. En översyn av den ekonomiska lönsamheten visar att nedläggningen av Bochum ger klart högre kostnadsbesparingar jämfört med någon annan hållbar lösning. Nedläggningen beräknas påverka cirka 450 arbetstillfällen i Bochum.

I Benrath är planen att fortsätta med investeringsprogrammet NIFO (Nirosta Ferritic Optimization) enligt den ursprungliga tidsplanen, vilket innebär att produktionen vid Benrath kommer att föras över till Krefeld och att anläggningen kommer att stängas ner vid slutet av 2015. För att möjliggöra produktionsöverföringen och stärka Krefelds roll inom företaget, planerar Outokumpu att investera 100 miljoner euro i Krefeld. Nedläggningen av Benrath förväntas påverka 480 arbetstillfällen. En del av de anställda vid Benrath kommer att erbjudas arbete i Krefeld, även möjlighet till förtidspensionering kommer att erbjudas.

Outokumpu kommer att arbeta nära ThyssenKrupp som har åtagit sig att erbjuda alternativa jobb till upp till 600 drabbade Outokumpuanställda i Tyskland, som en del av det ursprungliga förlikningsavtalet för Inoxum.

Efter de planerade nedläggningarna, kommer Outokumpu Nirosta bestå av två effektiva och specialiserade, högkvalitativa produktionsanläggningar, Krefeld och Dillenburg, med en sammanlagd årlig kallvalsningskapacitet på 450 000 - 500 000 ton. Krefeld kommer också att ha en central roll i företagets FoU-strategi med fokus på kunddriven innovation och nya produkttillämpningar.

Med anledning av den pågående strategiska översynen, utesluter dagens tillkännagivanden Dahlerbrücks precisionsbandsverksamhet och VDM-enheter. Beslut om Dahlerbrück kommer att fattas i slutet av november 2013. Den pågående strategiska översynen av VDM beräknas vara klar i slutet av detta år.

Då Tyskland är vår största marknad och där vi har de flesta medarbetarna fortsätter Tyskland att spela en central roll för Outokumpu (för närvarande sysselsätter Outokumpu cirka 5 500 personer i Tyskland). Tyskland fortsätter också att ha en viktig roll i företagets produktion, FoU, inköp och affärsstrategi.

Planerade åtgärder i Finland

Enligt planen kommer majoriteten av den nuvarande produktionen i Bochum att överföras till Torneå senast vid slutet av 2014 slutet av 2014. Dessutom planerar företaget att ta ur bruk en glödgning- och betningslinje (årlig kapacitet på 200 000 ton) i Torneå för att möta den nuvarande marknadsefterfrågan. Planen väntas påverka upp till 100 personer i Torneå, Finland och i Terneuzen, Nederländerna tillsammans. Enligt den planerade strukturen, fortsätter Torneå att ha en avgörande roll i Outokumpus smältnings-, kallvalsnings- och FoU-strategi. Dagens tillkännagivande kommer inte att påverka bolagets ferrokromverksamhet i Torneå eller kromgruvan i Kemi.

Verksamheten i Sverige

I den planerade produktionsstrukturen har Avesta en viktig roll i Outokumpus strategi för smältning och specialstålsorter och är en avgörande enhet inom specialstål och FoU. Den tidigare aviserade strategiska översyn av kallvalsningsverksamheterna i Kloster och Nyby fortlöper enligt plan och företaget räknar med att fatta beslut i slutet av 2013. Dagens tillkännagivande har ingen påverkan på Degerfors verksamhet av kvartoplåt och långa produkter, som har en nyckelroll i Outokumpus verksamhet för specialstål.

Förhandlingar med arbetstagarrepresentanterna kommer att påbörjas omgående

Outokumpu kommer omgående att inleda förhandlingar med arbetstagarrepresentanter avseende de planerade åtgärderna, med full respekt för lokal lagstiftning och praxis och efter samråd med de behöriga parterna i fackföreningarna och arbetstagarrepresentanterna.

Telefonkonferens idag, den 1 oktober 2013 kl. 11:00 CET/12:00 EET

Outokumpu arrangerar en telefonkonferens för media, analytiker och investerare idag den 1 oktober, 2013, kl. 11:00 CET/12:00 EET. Använd lösenord 8319994 och ring in 5-10 minuter innan konferensen startar:

Finland: +358 9 5424 7159
Tyskland: +49 69 2222 3198
Sverige: +46 8 505 96 328
UK: +44 20 7950 6551
USA och Kanada: +1 210 795 1143

För att komma åt presentationsmaterial på internet, gå gärna med i internetkonferensen på https://e-meetings.verizonbusiness.com/nc/join/. Ange PB7835052 konferensnummer och lösenord 8319994 för att få tillgång till internetkonferensen.

För att få tillgång till internetkonferensen, vänligen notera att du även kan använda direktlänken https://e-meetings.verizonbusiness.com/nc/join.php?i=PB7835052&p=8319994&t=c.

Återuppspelning av telefonkonferensen finns senare att tillgå på http://www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcasts/.

För ytterligare information:

Investerare: Johanna Henttonen, tel. +358 9 421 3804, mobil +358 40 530 0778

Media: Sonja Rasin, tel. +46 708 926 616

Outokumpu


Outokumpu är en global marknadsledare inom rostfritt stål och speciallegeringar. Vi tillverkar avancerade material som är effektiva, hållbara och återvinningsbara och med dem byggs en värld som varar för evigt. Rostfritt stål uppfanns för hundra år sedan och är ett idealt val för krävande användningsområden i allt från köksutrustning till broar, energianläggningar och medicinsk utrustning. Det är ett till 100 % återvinningsbart, korrosionsfritt, underhållsfritt, hållfast och hygieniskt material. Outokumpu har cirka 15 000 anställda i över 40 länder. Koncernens huvudkontor ligger i Esbo, Finland. Outokumpu är listat på NASDAQ OMX Helsingfors. www.outokumpu.com