Ovzon erhåller 1,8MUSD order från det amerikanska försvaret

Report this content

Ovzon har erhållit en ny order från det amerikanska försvaret (U.S. DoD) genom vår partner Intelsat General Communications, IGC. Ordern är på ett år, och representerar ett tillägg till våra nuvarande tjänster. Den avser utnyttjande av Ovzons globala satellitkommunikationstjänster med hög dataöverföringshastighet.

Denna satellitekommunikationstjänst möjliggör för U.S DoD att utvidga användandet av systemet för såväl utbildning som operativa behov.

Tjänsten gör det möjligt för US DoD att använda sina redan beprövade och befintliga Ovzon terminaler i så kallade “On the Move” och “On the Pause” scenarier. Det inkluderar också de nya Ovzon T6 terminalerna. Under utbildning och övningar kommer nuvarande och nya användare, att under realistiska fältförhållanden, kunna använda Ovzon’s högprestandatjänst och fullt utnyttja Ovzons terminalerna med dess kompakta och mobila format, låga vikt, och unika användarvänlighet.

”Vi är mycket stolta och nöjda med att erhålla denna nya order från det amerikanska försvaret och ser det som ett naturligt nästa steg för vår kund att expandera sitt användande av Ovzon’s produkter och tjänster. Ovzons unika satellitkommunikationstjänst tillhandahåller oöverträffad prestanda, mobilitet, säkerhet och hög dataöverföringshastighet; fyra nyckelfaktorer som gör att US DoD kan utföra sina viktiga uppdrag”, säger Per Norén, VD för Ovzon.

Denna information är information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt (EU) 596/2014 marknadsmissbruksförordningen. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom kontaktpersonerna nedan, vid den tidpunkt som Ovzon ABs (publ) nyhetsdistributör Cision har angett, efter publicering av detta pressmeddelande.

For ytterligare information kontakta

Per Norén, CEO, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

 Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Solna, Sverige och Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm.  

Prenumerera