• news.cision.com/
  • Ovzon AB/
  • Ovzon får order från Vodafone avseende fortsatt leverans till italienska brand- och räddningstjänsten

Ovzon får order från Vodafone avseende fortsatt leverans till italienska brand- och räddningstjänsten

Report this content

Ovzon har fått en order från den italienska brand- och räddningstjänsten avseende bolagets SATCOM-as-a-Service-erbjudande genom den nya partnern Vodafone Italia. Avtalet löper under åtta månader och leverans startade 1 maj 2023. Ordervärdet uppgår till 0,3 MUSD, motsvarande cirka 3 MSEK.

I december 2021 tecknade Ovzon ett kontrakt med den italienska brand- och räddningstjänsten genom bolagets tidigare distributör. Som tidigare kommunicerats fick denna distributör finansiella svårigheter under 2022, vilket resulterade i att Ovzon tvingades göra reserveringar för osäkra kundfordringar. 

”Med vår nya partner Vodafone Italia, som har ett flertal ramavtal med italienska myndigheter, får vi en nystart i Italien. Tillsammans med Vodafone kommer vi kunna säkerställa att vår slutkund, den italienska brand- och räddningstjänsten, kan använda vår tillförlitliga, högpresterande och mobila tjänst för kritiska uppdrag. Trots att denna förnyelse innebär en reducering jämfört med tidigare kontrakt, bedömer vi att våra möjligheter för framtida leveranser till italienska myndigheter ökar och blir mer gedigna med detta partnerskap. Vår SATCOM-as-a-Service-tjänst har varit avgörande i att stötta den italienska brand- och räddningstjänsten i deras räddningsinsatser det senaste året”, säger Ovzons VD, Per Norén. 

Ovzons förnyade SATCOM-as-a-Servicelösning till den italienska brand- och räddningstjänsten är anpassad till de specifika behov kunden har, men kan lätt skalas upp. Leveranskostnaden är lägre, men kunden erhåller fortsatt den premiumkvalitet på mobil satellitkommunikationstjänst som är Ovzons signum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon's SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Taggar: