Ovzons valberedning inför årsstämman 2022

Report this content

Valberedningen inför den ordinarie bolagsstämman 2022 består av representanter utsedda av de tre största ägarna, samt bolagets ordförande.

Valberedningen består av Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Thomas Ehlin utsedd av Fjärde AP-fonden samt Magnus René, styrelseordförande Ovzon.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Ovzons valberedning kan göra det via e-post till: andreas.hofmann@oresund.se eller på telefon 08 402 33 03 eller med brev till Ovzon AB, Attn.Valberedningen, Anderstorpsvägen 10, 171 54 Solna, senast den 15 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Om Ovzon
Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige och Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.ovzon.com.

Prenumerera