Altor blir minoritetsägare i OX2

Report this content

Altor Fond V (“Altor”) har tecknat avtal om att förvärva en 30-procentig andel i OX2 AB och ingår partnerskap med Peas Industries AB (“Peas Industries”) för att stödja OX2:s fortsatta tillväxt och driva omställningen mot förnybar energi i Europa. Grundarna av Peas Industries kommer kvarstå som majoritetsägare och fortsätta att vara aktiva i utvecklingen av OX2.

OX2 är ett ledande europeiskt bolag inom utveckling av förnybar energi. Företaget grundades 2004 och har under åren realiserat mer än 2,4 GW vindkraft och vuxit till att bli den främsta oberoende utvecklaren i Europa. OX2 har för närvarande förvaltningskontrakt för 38 vindparker (2,1 GW). Företaget har verksamhet i sex länder och verkar över hela den förnybara värdekedjan med en ansenlig europeisk pipeline inom både land- och havsbaserad vindkraft såväl som solkraft.  

“Vi är mycket nöjda över att få in Altor som partner i OX2. OX2 har en ambitiös plan och vi är övertygade att Altor kommer kunna bidra med sin expertis i de steg vi planerar att ta med företaget. För oss har det varit viktigt att bibehålla huvudägarskapet och samtidigt samarbeta med en av de främsta aktörerna i private equity sektorn,” säger Johan Ihrfelt, vd och medgrundare av Peas Industries.

“Vi är mycket imponerade av OX2, ledningen och de anställda. Vi tror verkligen på företaget, strategin och de anställda och tycker att det kommer att bli väldigt spännande att arbeta med grundarna av Peas Industries för att driva på den pågående energiomställningen och utveckla OX2 till det ledande företaget inom förnybar energi,” säger Petter Samlin, partner på Altor.

“OX2 strävar efter att leda den pågående energiomställningen mot förnybart och vi är övertygade om att vi med Altor i teamet stärker vår position på den snabbt växande marknaden för förnybar energi. Under de kommande åren är fokus att skapa ytterligare tillväxt på våra kärnmarknader samt på att lägga till nya geografier och teknologier till portföljen”, säger Paul Stormoen, vd på OX2.

“Den här investeringen är en milstolpe för Altor. Jag är glad över att samarbeta med OX2 och Peas Industries för att tillsammans driva övergången till en helt förnybar sektor för att uppnå en koldioxidneutral framtid,” säger Harald Mix, grundare och partner på Altor.

J.P. Morgan agerade exklusiv finansiell rådgivare till Peas Industries. 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare till Peas Industries.

För mer information, vänligen kontakta:Monica Welander, Head of Communications på Peas Industries +46 762 07 65 62
Rebecca Karlsson, Head of Communication & Sustainability på OX2 +46 734 21 50 50
Tor Krusell, Head of Communications på Altor +46 705 43 87 47

Om OX2
OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2,4 GW vindkraft i Europa. OX2 har för närvarande förvaltningskontrakt för 38 vindparker (2,1 GW). OX2:s mission är att leda den pågående omställningen till förnybar energi och en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen och Frankrike. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2019 uppgick till 4 906 MSEK. För mer information besök: www.ox2.com

Om Peas Industries
Peas Industries är idag aktivt på flera av de marknader där det finns möjlighet att göra mest positiv skillnad; en förnybar energisektor, cirkulär avfallshantering samt en långsiktigt hållbar matproduktion. Peas Industries drivs av att bygga meningsfulla och lönsamma bolag som förenar människors behov med omsorg om vår planet – det yttersta målet är att skapa ett hållbart samhälle utifrån alla dimensioner; miljömässiga, sociala och ekonomiska. Huvudkontoret ligger i Stockholm och omsättningen uppgick 2019 till 5 160 MSEK. För mer information besök www.peas.com.

Om Altor
Since inception, the family of Altor funds has raised some EUR 8.3 billion in total commitments. The funds have invested in excess of EUR 4.2 billion in more than 60 companies. The investments have been made in medium sized predominantly Nordic companies with the aim to create value through growth initiatives and operational improvements. Among current and past investments are Dustin, Byggmax, Eltek, Piab, Trioplast, SATS and Carnegie. For further information please visit www.altor.com

Citat

Vi är mycket nöjda över att få in Altor som partner i OX2. OX2 har en ambitiös plan och vi är övertygade att Altor kommer kunna bidra med sin expertis i de steg vi planerar att ta med företaget. För oss har det varit viktigt att bibehålla huvudägarskapet och samtidigt samarbeta med en av de främsta aktörerna i private equity sektorn
Johan Ihrfelt, vd och medgrundare av Peas Industries.
Den här investeringen är en milstolpe för Altor. Jag är glad över att samarbeta med OX2 och Peas Industries för att tillsammans driva övergången till en helt förnybar sektor för att uppnå en koldioxidneutral framtid
Harald Mix, grundare och partner på Altor.
OX2 strävar efter att leda den pågående energiomställningen mot förnybart och vi är övertygade om att vi med Altor i teamet stärker vår position på den snabbt växande marknaden för förnybar energi. Under de kommande åren är fokus att skapa ytterligare tillväxt på våra kärnmarknader samt på att lägga till nya geografier och teknologier till portföljen
Paul Stormoen, vd på OX2.
Vi är mycket imponerade av OX2, ledningen och de anställda. Vi tror verkligen på företaget, strategin och de anställda och tycker att det kommer att bli väldigt spännande att arbeta med grundarna av Peas Industries för att driva på den pågående energiomställningen och utveckla OX2 till det ledande företaget inom förnybar energi,
Petter Samlin, partner på Altor.