Delårsrapport tredje kvartalet 2021

Report this content

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för tredje kvartalet 2021.

Tredje kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 600 MSEK (2 050).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24 MSEK (171), rörelseresultat justerat för noteringskostnader uppgick till 25 MSEK (171).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 % (8,4), rörelsemarginal justerat för noteringskostnader uppgick till 4,2 % (8,4).
 • Periodens resultat uppgick till 15 MSEK (132).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,53).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 143 MSEK (81).
 • Förvärv av projekträttigheter om 614 MW.
 • Projektutvecklingsportföljen ökade med 529 MW under kvartalet och uppgick vid periodens slut till 17,6 GW (10,6).
 • Under kvartalet tecknades avtal om försäljning samt förvaltning av vindparker om 17 MW.

Perioden jan-sep 2021

 • Intäkterna uppgick till 2 553 MSEK (3 447).
 • Rörelseresultatet uppgick till 97 MSEK (300), rörelseresultat justerat för noteringskostnader uppgick till 136 MSEK (300).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 % (8,7), rörelsemarginal justerat för noteringskostnader uppgick till 5,3 % (8,7).
 • Periodens resultat uppgick till 97 MSEK (225).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (0,90).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 231 MSEK (46).
 • Sålda projekt under perioden 237 MW (201).

VD-kommentar  

”Det tredje kvartalet innebar ett fortsatt fokus på exekvering av vår tillväxtstrategi i kombination med att säkra framdrift i våra projekt under byggnation. Intäkterna uppgick till 600 MSEK och projektutvecklingsportföljen förstärktes med 529 MW till totalt ca 17,6 GW. Rörelseresultatet justerat för noteringskostnader uppgick till 25 MSEK (171), och motsvarande rörelsemarginal uppgick till 4,2 procent (8,4).”

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas idag klockan 10:00 CEST. Presentationen framförs på engelska.

Länk till sändningen: https://tv.streamfabriken.com/ox2-q3-2021

Samtalsinformation:  SE: +46850558357
                                  UK: +443333009265
                                  US: +16467224903

Ställ skriftliga frågor per mail via: ir@ox2.com
Ställ muntliga frågor genom att ringa in via ett av telefonnumren ovan.

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2021:                                                               23 februari 2022
Årsredovisning:                                                                                28 mars
Årsstämma:                                                                                      4 maj

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Malin Johansson, IR Manager OX2
+46 70-539 50 43

ir@ox2.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som OX2 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som OX2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 26 oktober 2021 kl. 08.00.

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen och åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-528 00 399, e-post: info@fnca.se.
För mer information, besök: http://www.ox2.com

Prenumerera