Norrvatten investerar i eget vindkraftverk

Kommunalförbundet Norrvatten, som producerar dricksvatten till mer än en halv miljon människor norr om Stockholm, har undertecknat ett förvärvsavtal med vindkraftsbolaget O2 om köp av ett vindkraftverk. Genom köpet och ägandet av vindkraftverket får förbundet el till självkostnadspris och minskar sina koldioxidutsläpp med upp till 6 000 ton per år.

I Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, renas råvatten från Mälaren till dricksvatten av hög kvalitet. Elenergi är den enskilt största driftkostnaden för Norrvatten och förbundet har länge sökt en lösning för att minska både kostnader och miljöpåverkan.

- Genom att äga ett eget vindkraftverk kan vi se fram emot ekonomiska besparingar och bättre kontroll över våra elkostnader. Det bidrar också på ett väsentligt sätt till vårt miljö- och hållbarhetsarbete, säger Bertil Johansson, produktionschef på Norrvatten.

Norrvatten kommer enligt avtalet att äga ett av de tio nya vindkraftverk som nu byggs i vindkraftsparken på Fallåsberget i Ockelbo kommun/Gävleborgs län. Driftstarten beräknas till årsskiftet 2012/2013.

- Nu är Norrvatten med och driver den förnybara omställningen av energisektorn tillsammans med O2. När man äger sin egen vindkraft tillför man direkt ny grön el in i elsystemet och möjliggör att smutsig el från fossila kraftslag ersätts. Det är få miljöinsatser som slår detta. Det är oerhört glädjande att de har tagit detta steg och de kommer att vara en viktig förebild för andra som funderar på samma sak, säger Johan Ihrfelt, vd på O2.

Det aktuella vindkraftverket förväntas producera i genomsnitt cirka 7,5 GWh per år, vilket utgör en stor del av Norrvattens nuvarande elanvändning.

För mer information, kontakta:
Bertil Johansson, Produktionschef Norrvatten, 08-505 254 02, bertil.johansson@norrvatten.se
Johan Ihrfelt, koncern-vd O2. Intervju bokas via pressansvarig Maria Lyckesjö 070-771 43 00, maria.lyckesjo@o2.se

Om Norrvatten
Norrvatten är ett kommunalförbund som består av 14 medlemskommuner norr om Stockholm. Förbundet producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en halv miljon människor, samt genomför även analyser av vattenprover, och erbjuder tjänster för läcksökning och vattenmätarservice. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent. Läs mer på http://www.norrvatten.se/.

Om O2
O2 projekterar, bygger, driver och säljer vindkraftsanläggningar över hela Sverige och är ledande inom landbaserad vindkraft. O2 har tjugo års erfarenhet i branschen och står bakom en betydande del av den vindkraft som finns i Sverige. Företaget driver även Sveriges största vindkraftskooperativ. O2 består av tre operativa dotterbolag; O2 Vindkompaniet, O2 Vindel och O2 Kraft. Företaget har ett 50-tal medarbetare fördelade på kontor i Mörbylånga, Stockholm, Östersund, Mora och Kiruna. Läs mer på http://www.o2.se/

Om oss

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2,4 GW vindkraft i Europa. OX2 har förnärvarande förvaltningskontrakt för 38 vindparker (2,1 GW). OX2:s mission är att leda den pågående omställningen till förnybar energi och en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen och Frankrike. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2019 uppgick till 4 906 MSEK. För mer information besök: www.ox2.com

Prenumerera