Orrberget vindpark färdigbyggd

Report this content

Nu har OX2 byggt klart och överlämnat Orrberget vindpark (33 MW) med nio vindkraftverk till ägaren och kapitalförvaltaren Fontavis. OX2 kommer fortsatt att förvalta anläggningen.

Byggnationen av parken och samarbetet med Fontavis har fungerat mycket väl. Vi ser nu fram mot att förvalta vindparken i många år framöver, säger Lars Bryngelsson, vd för OX2 TCM.

Orrberget vindpark är belägen i Ludvika kommun och består av nio vindkraftverk från Nordex. Parken beräknas producera ca 96 GWh/år vilket motsvarar hushållsel för ca 19 200 hushåll och en besparing av koldioxidutsläpp med upp till 57 600 ton* per år. Förutom Orrberget vindpark äger Fontavis ytterligare två vindparker i Sverige.

OX2:s roll nu är att förvalta anläggningen vilket innebär att vi är ägarens representant i alla praktiska frågor och vår uppgift är att se till att anläggningen drivs på ett säkert och tryggt sätt samt att säkra en så hög produktion som möjligt. Vi har kontakten med lokala intressenter såsom markägare, föreningar och kommun samt olika leverantörer, säger Lars Bryngelsson.

En bygdepeng om totalt 0,30% procent av den samlade bruttointäkten för den el som vindkraftverken årligen inbringar kommer att delas ut med start 2021. Bygdepengen ska enligt avtal användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i närområdet. Mottagare är Orrbergets Bygdepengsförening som består av lokala ideella föreningar.

* Ett genomsnittshushåll i Sverige = 5,000 kWh/år
* Koldioxidutsläpp om upp till 57 600 ton när den tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer


För mer information kontakta:
Lars Bryngelsson, vd OX2 TCM, T. 070-539 17 68, mail: lars.bryngelsson@ox2.com

Om OX2
OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen och Frankrike. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen uppgår till ca 4 900 MSEK. För mer information besök: www.ox2.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Byggnationen av parken och samarbetet med Fontavis har fungerat mycket väl. Vi ser nu fram mot att förvalta vindparken i många år framöver
Lars Bryngelsson, vd för OX2 TCM