OX2 och Aquila Capital i mång-miljardaffär om 357 MW vindkraft i Sverige

OX2 meddelar idag att finansieringen av projekt Valhalla med 85 vindkraftverk har slutförts med framgång. Aquila Capital förvärvar projektet som OX2 kommer leverera på totalentreprenad.  Det blir en av de största landbaserade vindparkerna i Europa.

Vindparken kommer att byggas i Bollnäs och Ockelbo kommun. Tillstånden för parken har utvecklats i ett samarbete mellan OX2 och Bergvik Skog.

Roman Rosslenbroich, vd och medgrundare på Aquila Capital säger: “Vindkraftsinvesteringar i Norden är mycket attraktiva och speciellt det här projektet uppvisar väldigt starka tekniska och kvalitativa egenskaper. Vårt bidrag till regionen förstärks ytterligare av det breda nätverk av partnerskap vi har byggt med ledande marknadsaktörer som OX2 och Vestas. Vi är mycket glada över detta samarbete.”

Byggarbetena startar omgående och vindparken beräknas stå klar våren 2020. Därefter har OX2 ett kontrakt för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparken. Den förväntade genomsnittsproduktionen är ca 1,1 TWh per år, vilket kan jämföras med Sveriges totala vindkraftsproduktion som var 15,4 TWh 2016.

”Detta är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Aquila och OX2 de senaste åren. Vi är mycket glada över att Aquila fortsätter att investera i nordisk vindkraft och är speciellt stolta över att kunna leverera ett så här stort och effektivt projekt som Valhalla”, säger Paul Stormoen, vd på OX2 Wind.

Projektet förstärker OX2:s ledande marknadsposition i Norden, där bolaget för närvarande bygger sex vindparker om totalt 717 MW.

Fakta om projekt Valhalla
- Anläggningen kommer att bestå av 85 vindkraftverk från Vestas av modellen V136 4.2 MW med en totalhöjd om 180 meter
- Medelvinden i området är ca 7,2 m/sek vid turbinernas navhöjd
- Den förväntade genomsnittsproduktionen är ca 1,1 TWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 223 800 hushåll (5 000 kWh per hushåll)
- Vindparken beräknas stå helt klar våren 2020
- De största underleverantörerna är: Vestas (turbiner), Ellevio (elnät), Empower (markarbeten och fundament, projektområde Tönsen) och Svevia (markarbeten och fundament, projektområde Åmot-Lingbo).
- Projektets storlek innebär att Svenska Kraftnät anlägger en helt ny stamnätstation som kopplas till en passerande 400-kV ledning väster om Lingbo i Ockelbo kommun.

För mer information kontakta:
Paul Stormoen, vd OX2 Wind, tel: 070-671 18 18, paul.stormoen@ox2.com
Susanne Chu, Aquila Capital, Manager Corporate Communications, tel: +49 40 87 50 50 288, susanne.chu@aquila-capital.com

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. Bolaget har kontor i Sverige, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

OX2 har genom åren utvecklat och byggt närmare 1200 MW vindkraft och är en av de ledande aktörerna inom landbaserad vindkraft i norra Europa. Inom bioenergi driver OX2 två biogasanläggningar i södra Sverige med en årlig produktion om ca 90 GWh biogas. För mer information besök www.ox2.com

Taggar:

Om oss

Om OX2OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2,3 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen och Frankrike. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2019 uppgick till 4 906 MSEK. För mer information besök: www.ox2.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vindkraftsinvesteringar i Norden är mycket attraktiva och speciellt det här projektet uppvisar väldigt starka tekniska och kvalitativa egenskaper.
Roman Rosslenbroich, vd och medgrundare på Aquila Capital
Detta är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan Aquila och OX2 de senaste åren.
Paul Stormoen, vd på OX2 Wind