OX2 och Fontavis tecknar ännu ett avtal om en vindpark i Sverige

Fontavis, en schweizisk kapitalförvaltare inom förnybar energi och infrastruktur, har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om 33 MW vindkraft. Avtalet avser Orrberget vindpark med nio vindkraftverk från Nordex. Det är den andra affären på kort tid mellan parterna.

Orrberget vindpark i Ludvika kommun beräknas stå klar hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av parken. Den förväntade genomsnittsproduktionen är ca 96 GWh per år.

”Att Orrberget läggs till i den nyetablerade fonden “Fontavis SCS SICAV-RAIF – Renewables Infrastructure Fund Europe” innebär att vi förstärker vår position i Norden och uppnår en kritisk massa för såväl lånefinansiering som köpare av el”, säger Marc Schürch, direktör på Fontavis.

Detta är den tredje investeringen i fonden och bolaget avser att öka sin exponering mot förnybar energi under de kommande månaderna.

”Vi är glada över att göra ännu en affär med Fontavis på kort tid. Projektet förstärker vår ledande marknadsposition i Norden, där vi för närvarande bygger sju vindparker om totalt 750 MW”, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind. 

I november tecknade OX2 och Fontavis förvärvsavtal gällande Stigshöjden vindpark om 21,6 MW i Västernorrland.

Fakta om Orrberget vindpark:
- Anläggningen kommer att bestå av nio vindkraftverk av modellen Nordex N117 3.6 MW med en totalhöjd om 150 meter
- Förväntad genomsnittsproduktion om ca 96 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 19 200 hushåll (5 000 kWh per hushåll)
- Beräknad driftsättning hösten 2019
- De största underleverantörerna är: Nordex (turbiner), NCC (fundament och markarbeten) samt Borlänge Energi Elnät (nätanslutning).

För mer information kontakta:
Paul Stormoen, vd OX2 Wind, T. 070-671 18 18, paul.stormoen@ox2.com
Marc Schürch, direktör Fontavis, T. +41 41 545 41 00 

Om Fontavis:
vänligen besök www.fontavis.ch

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. Bolaget har kontor i Sverige, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

OX2 har genom åren utvecklat och byggt närmare 1600 MW vindkraft och är en av de ledande aktörerna inom landbaserad vindkraft i norra Europa. Inom bioenergi driver OX2 två biogasanläggningar i södra Sverige med en årlig produktion om ca 90 GWh biogas. För mer information besök www.ox2.com

Taggar:

Om oss

Om OX2OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2,3 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen och Frankrike. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2019 uppgick till 4 906 MSEK. För mer information besök: www.ox2.com

Prenumerera

Citat

Vi är glada över att göra ännu en affär med Fontavis på kort tid. Projektet förstärker vår ledande marknadsposition i Norden, där vi för närvarande bygger sju vindparker om totalt 750 MW
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind