OX2 startar bygget av Kjølberget vindpark (56 MW) i Norge

Samarbetet mellan OX2 och den norska projektutvecklaren Austri fortsätter. Sedan 2015 har OX2 tillsammans med Austi utvecklat Kjølberget vindpark och kommer nu ansvara för byggnationen. Kjølberget vindpark blir OX2:s andra byggprojekt i Norge.

Ägarstrukturen är densamma som för Raskiftet vindpark (112 MW) som OX2 överlämnade driftsatt i december 2018.

Vindparken kommer att byggas på Kjølberget, i Våler kommun, Norge. Anläggningen kommer att bestå av 13 vindkraftverk och när den driftsätts – enligt plan under första kvartalet 2021 – kommer den att producera omkring 195 GWh ny förnybar el per år.

Fakta om projektet:
- Förväntad elproduktion: ca 195 GWh motsvarande hushållsel för ca 39 000 hushåll per år (5 000 kWh/hushåll).
- Planerad drift: första kvartalet 2021
- Vald turbin: Vestas V150 4.3MW med en totalhöjd om 220 m
- Ägare: Austri Kjølberget DA
- Totalentreprenör: OX2

För mer information kontakta:
Paul Stormoen, VD OX2, tel: 070-671 18 18, paul.stormoen@ox2.com
Lars Bjelvin, Kommunikationsansvarig Austri, tel: +47 48 295 667,  lars.bjelvin@eidsiva.no

Om OX2
OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till 4 136 MSEK. För mer information besök: www.ox2.com

Prenumerera

Media

Media