OX2 startar bygget av Kjølberget vindpark (56 MW) i Norge

Report this content

Samarbetet mellan OX2 och den norska projektutvecklaren Austri fortsätter. Sedan 2015 har OX2 tillsammans med Austi utvecklat Kjølberget vindpark och kommer nu ansvara för byggnationen. Kjølberget vindpark blir OX2:s andra byggprojekt i Norge.

Ägarstrukturen är densamma som för Raskiftet vindpark (112 MW) som OX2 överlämnade driftsatt i december 2018.

Vindparken kommer att byggas på Kjølberget, i Våler kommun, Norge. Anläggningen kommer att bestå av 13 vindkraftverk och när den driftsätts – enligt plan under första kvartalet 2021 – kommer den att producera omkring 195 GWh ny förnybar el per år.

Fakta om projektet:
- Förväntad elproduktion: ca 195 GWh motsvarande hushållsel för ca 39 000 hushåll per år (5 000 kWh/hushåll).
- Planerad drift: första kvartalet 2021
- Vald turbin: Vestas V150 4.3MW med en totalhöjd om 220 m
- Ägare: Austri Kjølberget DA
- Totalentreprenör: OX2

För mer information kontakta:
Paul Stormoen, VD OX2, tel: 070-671 18 18, paul.stormoen@ox2.com
Lars Bjelvin, Kommunikationsansvarig Austri, tel: +47 48 295 667,  lars.bjelvin@eidsiva.no

Om OX2
OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till 4 136 MSEK. För mer information besök: www.ox2.com

Prenumerera

Media

Media