Sigtuna kommun investerar i ett tredje vindkraftverk

Sigtuna kommun har tecknat ett förvärvsavtal med O2 om köp av ett vindkraftverk, vilket innebär att kommunen snart har tre vindkraftverk i sin ägo. Det är en i raden av konkreta klimat- och miljöåtgärder som kommunen vidtagit för att stärka sin miljöprofil och hålla nere elkostnaderna.

Sigtuna kommun kommer enligt avtalet att äga ett av de tio nya vindkraftverk som nu byggs i vindkraftsparken på Fallåsberget i Ockelbo kommun/Gävleborgs län. Driftstarten beräknas till årsskiftet 2012/2013.

När det nya vindkraftverket är i drift kommer drygt en tredjedel av kommunens elbehov att tillgodoses av vindkraft. I jämförelse med att köpa samma mängd el på den öppna marknaden räknar kommunen med en lägre kostnader för kommunens el på i snitt 2-2,5 miljoner kronor per år.


- När kommunstyrelsen nu investerar i ett tredje vindkraftverk kan vi bidra till att uppfylla flera viktiga politiska målsättningar. Vi tar ansvar för att öka andelen förnyelsebar energi och minskar därmed klimatpåverkan, samtidigt som vi minskar kostnaderna för el – pengar som vi istället kan använda till viktig välfärdsverksamhet, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun, i en kommentar.

- Nu är Sigtuna kommun med och driver den förnybara omställningen av energisektorn tillsammans med O2. När man äger sin egen vindkraft tillför man direkt ny grön el in i elsystemet och möjliggör att smutsig el från fossila kraftslag ersätts. Det är få miljöinsatser som slår detta. Det är oerhört glädjande att de har tagit detta steg och de kommer att vara en viktig förebild för andra som funderar på samma sak, säger Johan Ihrfelt, vd på O2.

Sigtuna kommuns två befintliga vindkraftverk har varit i bruk sedan i mars 2009. Det ena ägs direkt av kommunen, det andra ägs av det kommunägda bostadsbolaget SigtunaHem.

För mer information kontakta:
Anders Johansson (S), kommunalråd Sigtuna kommun, genom Daniel Ferreira, politisk sekreterare, 0727-27 67 92
Johan Ihrfelt, koncern-vd O2. Intervju bokas via pressansvarig Maria Lyckesjö 070-771 43 00, maria.lyckesjo@o2.se

Om O2
O2 projekterar, bygger, driver och säljer vindkraftsanläggningar över hela Sverige och är ledande inom landbaserad vindkraft. O2 har tjugo års erfarenhet i branschen och står bakom en betydande del av den vindkraft som finns i Sverige. Företaget driver även Sveriges största vindkraftskooperativ. O2 består av tre operativa dotterbolag; O2 Vindkompaniet, O2 Vindel och O2 Kraft. Företaget har ett 50-tal medarbetare fördelade på kontor i Mörbylånga, Stockholm, Östersund, Mora och Kiruna. Läs mer på www.o2.se

Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 140 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera