Vindkraftsbolaget OX2 har nöjdast elkunder i Sverige

Att köpa el blir ett alltmer medvetet val för konsumenter och när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) nu gjort sin årliga undersökning står det klart att OX2 toppar listan över de nöjdaste kunderna på privatmarknaden. Grön el i kombination med hög servicegrad är receptet. 

- Det känns fantastiskt! Från våra egna undersökningar så vet vi att vi har en väldigt hög kundnöjdhet och lojalitet, men med den här utmärkelsen får vi även ett officiellt erkännande. Vi är väldigt stolta och glada, säger Linda Burenius Magnusson, vd på OX2 Vindel.

Det är första gången som OX2 deltar i SKI:s undersökning och företaget går direkt upp på förstaplats i kundernas rankning. SKI har ställt frågor inom kategorierna image, förväntningar, produktkvalitet, nöjdhet och lojalitet. OX2:s genomsnittsbetyg var 78,1 av 100 möjliga.

SKI konstaterar att de elbolag som har en stark miljöprofil också är de som har de mest nöjda kunderna. OX2 säljer endast el som är 100 procent förnybar med märkningen Bra Miljöval. Merparten av OX2:s privatkunder äger dessutom andelar i vindkraftverk och producerar egen el till ett lågt och stabilt elpris.

- De flesta av våra kunder vill minska sitt ekologiska fotavtryck. Inte bara inom energi, utan även inom andra områden. Miljöengagemanget finns även hos personalen inom OX2 och det gör att vi kan ge det lilla extra och få en gemenskap med våra kunder som är ovanlig i energibranschen, säger Linda Burenius Magnusson.

I linje med att främja fler bra miljöval i den egna livsstilen startade OX2 och Volkswagen Group ett samarbete under 2013 vilket innebär att alla som köper en elbil i Sverige också erbjuds att ladda bilen med förnybar el. I en aktuell kampanj med Audi får alla som köper den nya laddhybriden Audi A3 e-tron gratis el från vindandelar under första året.

Elbolag med de nöjdaste kunderna 2014 på privatmarknaden, enligt SKI

1. OX2 Vindel 78,1
2. Luleå Energi 77,7
3. Tibro Energi 77,6
4. Ale El 77,4
5. GodEl 75,6

Om SKI:s undersökning:
Mätningarna har genomförts via telefonintervjuer till ett statistiskt urval av personer (från rikets totala befolkning) representerade alla boende i Sverige i åldern 18-79 år. Totalt sett gjordes under 2014 cirka 15 000 intervjuer i energibranschen. Se bifogad rapport.  

För mer information kontakta:
Linda Burenius Magnusson, VD OX2 Vindel, tel 070-395 34 14 linda.burenius.magnusson@ox2.com

OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen mot en hållbar energisektor genom att erbjuda finansiella aktörer och stora energiförbrukare i form av företag, kommuner och konsumenter möjlighet att investera i och äga förnybar elproduktion. OX2 står bakom hälften av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden och har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Polen. För mer information besök www.ox2.com

Taggar:

Om oss

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2,4 GW vindkraft i Europa. OX2 har förnärvarande förvaltningskontrakt för 38 vindparker (2,1 GW). OX2:s mission är att leda den pågående omställningen till förnybar energi och en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen och Frankrike. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2019 uppgick till 4 906 MSEK. För mer information besök: www.ox2.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det känns fantastiskt! Från våra egna undersökningar så vet vi att vi har en väldigt hög kundnöjdhet och lojalitet, men med den här utmärkelsen får vi även ett officiellt erkännande. Vi är väldigt stolta och glada.
Linda Burenius Magnusson, vd OX2 Vindel
De flesta av våra kunder vill minska sitt ekologiska fotavtryck. Inte bara inom energi, utan även inom andra områden. Miljöengagemanget finns även hos personalen inom OX2 och det gör att vi kan ge det lilla extra och få en gemenskap med våra kunder som är ovanlig i energibranschen.
Linda Burenius Magnusson, vd OX2 Vindel