• news.cision.com/
  • OxThera/
  • OxThera får positivt besked från EMA på det föreslagna pediatriska prövningsprogrammet (PIP) för behandling av primär hyperoxulari med Oxalobacter formigenes

OxThera får positivt besked från EMA på det föreslagna pediatriska prövningsprogrammet (PIP) för behandling av primär hyperoxulari med Oxalobacter formigenes

Report this content

STOCKHOLM, Sverige – 23 augusti, 2019. OxThera AB, ett privatägt biofarmaceutiskt företag som arbetar för att förbättra livet för personer som lever med primär hyperoxaluri (PH), meddelar idag att EMA har accepterat det föreslagna pedriatiska prövningsprogrammet med Oxalobacter formigenes för behandling av primär hyperoxulari.

“Vi är mycket glada att vi nått denna viktiga regulatoriska milstolpe. Godkännandet av det pedriatiska prövningsprogrammet ger oss en tydlig utvecklingsplan för Oxabact till pediatriska patienter med primär hyperoxulari”, säger Matthew Gantz, vd för OxThera.

Primär hyperoxaluri är en sällsynt genetisk sjukdom som leder till markant förhöjda nivåer av invärtes oxalat i plasma och urin. Höga oxalatnivåer resulterar i njurskador, inklusive kristallisering av oxalat i vävnader och njurar. Om sjukdomen inte behandlas kan den orsaka njursvikt och för tidig död.

En pivotal fas 3-studie, OC5-DB-02, som utvärderar effekten av Oxabact i patienter med PH som har bibehållen njurfunktion och förhöjda nivåer av oxalat i blodplasma pågår. Denna dubbelblinda och placebokontrollerade studie genomförs på tio kliniker i USA och Europa. Studien ska enligt plan vara fullt rekryterad i slutet av året. Fas 3-studien undersöker förändringar i nivåerna av oxalat i blodplasma och förändringar i den estimerade njurfunktionen (eGFR) över 12 månader. Tillsammans med den pågående uppföljningsstudien OC5-OL-02 utvärderar fas 3-studien kliniskt relevanta effekter vid behandling med Oxabact®.

Data från en 24-månaders interimsanalys av bolagets pågående fas 2-studie i PH-patienter med stabil dialysbehandling har tidigare visat på en jämn och långvarig minskning av oxalat i blodplasma och en normalisering av patienternas hjärtfunktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matthew Gantz, vd
Telefon: +1 484 680 3001
E-mail: matthew.gantz@oxthera.com

Om Oxabact®

Oxabact är en bimodal enteral bioterapi som består av en frystorkad formulering av Oxalabacter formigenes, en icke-patogen bakterie som bryter ned oxalat. Oxabact ges oralt i form av kapslar. Genom att stimulera en aktiv och passiv utsöndring av oxalat från blodplasma till tarmen, möjliggör Oxabact att oxalat kan elimineras via tarmen vilket minskar bördan av oxalat för njurarna.

Om OxThera

OxThera AB utvecklar en ny behandling av primär hyperoxaluri – en sällsynt genetisk sjukdom som leder till allvarliga och potentiellt dödliga organskador. Idag saknas effektiva läkemedel och patienterna avlider vid en genomsnittlig ålder av 30 år. Oxtheras läkemedelskandidat Oxabact®befinner sig i en fas 3-studie och en registreringsansökan förväntas kunna lämnas in under andra halvåret 2021. Oxabact®har erhållit särläkemedelsstatus i USA och EU.

Prenumerera

Dokument & länkar