HARTWALL UPCIDER FRAMGÅNGSRIK UNDER ÅRETS BÖRJAN

HARTWALL UPCIDER FRAMGÅNGSRIK UNDER ÅRETS BÖRJAN Under början av året bibehöll Hartwall sin position som bryggeribranschens ledande aktör med en totalmarknadsandel på 45,0 procent (44,6 %). Hartwall var marknadsledare både i segmentet för alkoholhaltiga drycker (marknadsandel 45,4 %) och i segmentet för icke-alkoholhaltiga drycker (marknadsandel 44,5 %). Bryggeribranschens sammanlagda försäljning bibehölls under perioden januari-april på fjolårets nivå och uppgick till inalles 240,9 miljoner liter (240,2 milj.l). Hartwall stärkte sin position framförallt i cidersegmentet. Hartwall Upcider, som bolaget lanserade vid årsskiftet, har under de fyra första försäljningsmånaderna uppnått en marknadsandel på 30,8 %. Under samma period ökade branschens ciderförsäljning med 18,5 procent. Hartwalls ciderförsäljning ökade med 85,5 % till 4,1 miljoner liter. Branschens sammanlagda försäljning under januari-april uppgick till 13,3 miljoner liter (11,2 milj. l). Även tillväxten för Hartwalls läskedrycker fortsatte. Hartwalls andel av läskedrycksförsäljningen i Finland uppgick till 43,5 %. Under årets början var marknadsandelen för Hartwalls egna läskedrycksvarumärken 23,6 % medan PepsiCo Inc's produkter nådde en marknadsandel på 19,9 %. Hartwalls sammanlagda försäljning av läskedrycker var 38,2 miljoner liter (36,8 milj. l). I mineralvattensegmentet ökade Hartwall sin marknadsandel till 49,9 procent (46,7 %). Hartwalls sammanlagda försäljning av mineralvatten uppgick till 8,8 miljoner liter (7,7 milj.l). I ölsegmentet minskade Hartwalls marknadsandel under perioden januari- april med 1,6 %-enheter, men med en marknadsandel på 46,6 procent bibehöll bolaget positionen som största bryggeri i Finland. Under ovan nämnda period minskade ölkonsumtionen i vårt land med 1,8 %. Under årets början sålde Hartwall 54,6 miljoner liter öl (57,6 milj. l.). Long drink -marknaden minskade under början av året med 5,3 %. Hartwall bibehöll sin marknadsledarposition i denna produktgrupp med en andel på 58,4 procent. I siffran ingår Cool Drinks Internationals produkter, som marknadsförs av Hartwall. Ovanstående uppgifter baserar sig på Bryggeri- och Läskedrycksindustriförbundets statistik. Bryggeri- och Läskedrycksindustriförbundet offentliggör branschens uppgifter den 18.5.2000 kl 12. Utförligare information om Hartwallkoncernens affärsverksamhet för januari-april offentliggörs den 30.5.2000 kl. 9. Ytterligare information: försäljnings- och logistikdirektör, VVD Ralf Hollmén, tel. (09) 540 2242, marknadsföringsdirektör Esa Rautalinko, tel. (09) 540 2280. Avsändare: OYJ HARTWALL ABP Anne Manner informatör tel. (09) 540 2533 fax (09) 540 2528 anne.manner@hartwall.fi Distribution: HEX Oy Centrala media http://www.hartwall.fi ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar