HUVUDARRANGÖREN TECKNAR TILLÄGGSAKTIERNA (GREENSHOE)

HUVUDARRANGÖREN TECKNAR TILLÄGGSAKTIERNA (GREENSHOE) Oyj Hartwall Abp har idag enligt den av den ordinarie bolagsstämman erhållna fullmakten, höjt sitt aktiekapital genom att emittera 300 000 nya A-aktier, som Enskilda Securities AB idag har tecknat för att täcka överallokering i den till institutionella investerare riktade emissionen som avslutades 19.4.2000. Dessutom har bolaget idag godkänt de teckningar för 76 800 nya A-aktier som ännu inte godkänts av de teckningar för totalt 1 100 700 nya A-aktier som Pripps Ringnes AB gjort i den till Pripps Ringnes AB riktade emissionen. Bolagets aktiekapital har därmed höjts med sammanlagt 75 360 euro genom att emittera 376 800 nya A-aktier. Nämnda ökningar i aktiekapitalet har idag 3.5.2000 registrerats i handelsregistret. Bolagets ökade aktiekapital är 13 190 140 euro och fördelar sig på 65 950 700 aktier. Aktiens bokföringsmässiga motvärde är 0,20 euro. Avsändare: OYJ HARTWALL ABP Marie-Louise Wiklund informationschef tel. (09) 540 2440 fax (09) 540 2528 marie-louise.wiklund@hartwall.fi Distribution: Hex Oy Centrala massmedia http://www.hartwall.fi ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar