OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR P CAPITAL PARTNERS ALPHA

Report this content

Pressmeddelande

Stockholm, 29 oktober 2021

Då P Capital Partners Alpha minskat sitt kapital med 9 miljoner kronor, genom amortering till innehavarna av vinst- och kapitalandelsbevisen och ägarna, har substansvärdet för P Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis fastställts.

Substansvärdet fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Amorteringen uppgick till 6 000 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis samt 0,9 miljoner kronor till ägarna.

Vid marknadens stängning den 28 oktober 2021 uppgick substansvärdet för P Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelslån till 711 964 kronor per andel. Beräkningen av substansvärdet beaktar nämnda amortering samt en uppdaterad värdering av portföljen.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis är utgivna av P Capital Partners Alpha AB (publ) och noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00