P CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR P CAPITAL PARTNERS ALPHA

Report this content
PRESSMEDELANDE
Stockholm, 7 oktober 2021

P Capital offentliggör idag att substansvärdet för P Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis uppgick till 722 005 kronor per andel vid marknadens stängning 30 september 2021.

Den 14 oktober 2021 sker en utbetalning av löpande avkastning på 6 495 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis. Den 28 oktober 2021 sker en amortering om 6 000 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis.

Tillgångarna i P Capital Partners Alpha består till 100 procent av privata företagslån.

Under kvartalet återbetalades inget privat företagslån till fullo.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capital totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis är utgivna av P Capital Partners Alpha AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Daniel Sachs, VD P Capital, telefon: 08 723 31 00