P CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR P CAPITAL PARTNERS ALPHA

Report this content

Stockholm, 7 april 2022

P Capital offentliggör idag att substansvärdet för P Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis uppgick till 580 995 kronor per andel vid marknadens stängning 31 mars 2022.

Ingen avkastning kommer utbetalas för kvartalet. Den 29 april 2022 sker en amortering om 16 000 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis.

Tillgångarna i P Capital Partners Alpha består till 100 procent av privata företagslån.

Under kvartalet inga tilläggsinvesteringar gjordes och inget privatlån återbetalades.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capital totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis är utgivna av P Capital Partners Alpha AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00