PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ALPHA

Report this content

Stockholm, 11 januari 2021

 

Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis uppgick till 843 520 kronor per andel vid marknadens stängning 31 december 2020.

Den 18 januari 2021 sker en utbetalning av löpande avkastning på 20 036 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis. Den 29 januari 2021 sker en amortering om 26 000 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners Alpha består till 100 procent av privata företagslån.

Under kvartalet återbetalades inga privata företagslån till fullo.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners Alphas vinst- och kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Daniel Sachs
VD Proventus Capital
Telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar