OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR P CAPITAL PARTNERS III

Report this content

Pressmeddelande

Stockholm, 31 januari 2023

Då P Capital Partners III minskat sitt kapital med 287,9 miljoner kronor genom amortering till innehavarna av vinst- och kapitalandelslånen och ägarna har substansvärdet för P Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelslån fastställts. Substansvärdet fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Amorteringen uppgick till 25 000 kronor per vinst- och kapitalandelslån av Serie A och 625 000 kronor per vinst- och kapitalandelslån av Serie B samt 31,8 miljoner kronor till ägarna.

Vid marknadens stängning den 31 januari 2023 uppgick substansvärdet för P Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelslån av Serie A till 239 122 kronor per andel och till 5 991 971 kronor per andel för vinst- och kapitalandelslån av Serie B. Beräkningen av substansvärdet beaktar nämnda amortering samt en uppdaterad värdering av portföljen.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelslån av serie A1 och av serie B är utgivna av P Capitals Partners III AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 25 00 00