P CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR P CAPITAL PARTNERS III

Report this content
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 7 oktober 2021

P Capital offentliggör idag att substansvärdet för P Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis uppgick till 312 476 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och till 7 814 814 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 30 september 2021.

Den 14 oktober 2021 sker en utbetalning av löpande avkastning på 24 805 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och 623 033 kronor för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B.

Tillgångarna i P Capital Partners III består till 0,6 procent av noterade företagsobligationer och till 99,4 procent av privata företagslån.

Under kvartalet gjorde P Capital Partners III inga nya investeringar och inga privata lån återbetalades helt.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av P Capital Partners III AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Daniel Sachs, VD P Capital, telefon: 08 723 31 00